Nguyễn Vạn Phú

Biography

Nguyen Van Phu is the Managing Editor of the Saigon Economic Times (Thoi bao Kinh te Saigon).

Where to find Nguyễn Vạn Phú online


Books

Chuyện Chữ & Nghĩa
Price: $2.50 USD. Words: 41,760. Language: Vietnamese. Published: November 15, 2013. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Language experience approach
Đây là cuốn đầu tiên trong ba cuốn viết về tiếng Anh của tôi (gồm Chuyện chữ và nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tám chuyện tiếng Anh). So với hai cuốn kia, cuốn “Chuyện chữ và nghĩa” này chủ yếu đọc để giải trí vì nhiều bài nhìn ở góc độ thú vị của ngôn ngữ. Trong ba cuốn, tôi thích cuốn này nhất.
Tiếng Anh lý thú
Price: $2.50 USD. Words: 42,290. Language: Vietnamese. Published: October 20, 2013. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Language experience approach
Đây là cuốn thứ nhì trong ba cuốn viết về tiếng Anh của tôi. So với cuốn “Tám chuyện tiếng Anh” vừa xuất bản dạng ebook, cuốn “Tiếng Anh lý thú” này nói đến loại tiếng Anh dễ hơn, phổ biến hơn nhưng do vậy cũng đề cập đến các hiểu nhầm thường thấy hơn trong tiếng Anh thường dùng. Cuốn này nhắm đến đối tượng độc giả rộng hơn cuốn “Tám chuyện tiếng Anh”.
"Tám" chuyện tiếng Anh
Price: $4.99 USD. Words: 68,440. Language: Vietnamese. Published: September 25, 2013. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Bilingual education
Hiện nay trên mạng lưu truyền cuốn sách ebook Tiếng Anh theo dòng thời sự của tôi. Rất tiếc đây là ấn bản trái phép. Tôi có viết ba cuốn: Chuyện chữ & nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tiếng Anh theo dòng thời sự. Tất cả ba ấn bản này đã không còn bán ngoài nhà sách nữa. Cuốn này xem như là lần tái bản ở dạng ebook cuốn Tiếng Anh theo dòng thời sự nhưng là bản đầy đủ, dài gấp ba lần cuốn sách trên mạng.

Nguyễn Vạn Phú's tag cloud

Nguyễn Vạn Phú's favorite authors on Smashwords

Huy Đức
Latest book: Bên Thắng Cuộc: Quyền bính. Published January 12, 2013. (4.83 from 12 reviews)