Terry The Pham

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Terry The Pham

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 15, 2012

    Khi đã cầm sách đọc thì không thể dừng để làm việc gì khác. Cám ơn Huy Đức, một cuốn sách hấp dẫn và diễn giải chi tiết nhất, lối hành văn của những nhà sử học mà không thể đọc được ở Viêtnam, va trên hết là những sự thật được phơi bày mà cả hai bên thắng và thua cuộc đều chấp nhận. Mong sớm đọc quyển hai.
  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 16, 2012

    Tôi đã đọc lần hai cuốn sách này, có một điều thắc mắc với Huy Đức không hề nhắc tới sự có mặt của đại tá Bùi Tín trong ngày 30 tháng tư như những Tài Liêu mà ông nhắc tới trong các cuốn sách của ông? Trong nhiều cuốn sách của Đại tá Bùi Tín viết chính ông là người soạn văn bản đầu hàng cho tổng thống Dương Văn Minh và là người phát ngôn câu " Các ông là người thua cuộc, các ông đàu hàng, các ông không còn gì để bàn giao". Vậy đâu là sự thật?