Long Nguyen

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Long Nguyen

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 12, 2012

    Một cuốn sách rất có giá trị bởi những thông tin mang tính lịch sử không dễ có thể thu thập hết được. Chỉ mới đọc khoảng vài chương nhưng phải nói cảm giác đọc lịch sử theo cách truyền đạt của Osin HuyDuc thật lạ; không áp đặt, tác giả cố tường thuật chi tiết nhất theo kiểu không màu, không mùi nhưng người đọc lại thấy rất ... vị. Cám ơn anh !