JM Ntsime

Books

Pelo e ja serati
Price: $3.51 USD. Words: 27,390. Language: Tswana. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Pelo e ja serati – A loving heart knows no bounds. A drama in Setswana.
Lerato ke eng?
Price: $3.51 USD. Words: 22,460. Language: Tswana. Published: October 30, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Fa Pulane a ya go arwa kwa bookelong, Nkwe ena o ja lefata kwa tšhankaneng. Mokwadi o re fa seemo sa gagwe ka ga se lerato e leng sona ka mokgwa o a digelang terama ya gagwe ka teng. Ba ba dumelang mo dithotong ba welwa ke bomadimabe mme ba ba dumelang gore lerato le tsalega ka fa teng ba tswelela pele mo botshelong.
Ntlotlele Tsa Maloba
Price: $1.65 USD. Words: 28,910. Language: Tswana. Published: September 19, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author
A collection of short stories by J.M. Ntsime, P.A.P. Mampie, G.J. Rousseau. Ntlotlele tsa maloba e re ruta ka dinaane tsa diphologolo. E re ruta ka mathata a re kopanang le ona mo botshelong le gore ke eng seo re tshwanetseng go se dira fa re le mo pitlaganong.

JM Ntsime's tag cloud

drama    jm ntsime    love    setswana    short stories    south africa