Philasande Wiseman Mfaba

Biography

UPhilasande Wiseman Mfaba wazalelwa eMatatiele eMpuma koloni apho ehlale khona iminyaka nje embalwa emva kokuba aye eGoli apho efunde khona amabanga aphantsi ukuyoma kumabanga aphezulu. Umbhali lo ukhulele eGoli eSoweto. uPhilasande uzalwa nguNomlindo Mfaba intombi yakwaDuma, uMaDlangisa wase Mount Frere kwilali yaseNkalweni. Amabanga aphantsi uwafunde eMagaret Gwele, aphezulu wona wawafunda eBhukulani Senior Secondary School. Imfundo ephakamileyo uyifunde eMpuma Koloni, eRhodes University apho enze khona isidanga se-B.A, I-PGCE kunye ne-Masters. Ukupapashwa kwale ncwadi lo wakwaMfaba wenza izifundo zakhe zee-Masters kwicandelo le-African Languages eRhodes University.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Johannesburg where isiXhosa is barely used let alone read. I thought coming to Eastern Cape would be different, it turned out that even in Eastern Cape people do not write or read isiXhosa.
When did you first start writing?
I started writing in high school, in grade 10, in 2010.
Read more of this interview.

Where to find Philasande Wiseman Mfaba online

Facebook: Facebook profile

Videos

More about Philasande Mfaba
About what inspires me to write, and my writing

Books

Abantwana Bayalila
Price: Free! Words: 6,230. Language: Xhosa. Published: September 12, 2018. Categories: Poetry » African Poetry
Le yimibongo ejonge imimandla emininzi, kodwa eyona nto ijolise kuye kakhulu kukulamlela uluntu ingakumbi abantwana kunye nabantu bastyhini abathi bazifumane sele bengamaxhoba okuxhatshazwa. Le mibongo ilumkisa abo benza abo bumdaka. Imbongi iphinde ikhuthaze uluntu ukuba lusebenze nzima, kuba inzuzo le yinto eza nombilo.

Philasande Wiseman Mfaba's tag cloud