Preben Grønkjær

Biography

Preben Grønkjær holds a degree as mag.art. (magister artium in History of Ideas from Aarhus University, Denmark) and certifications in the use of Myers-Briggs Type Indicator (MBTI, MBTI II), Jungian Type Index (JTI), and Teamkompasset (The Team Compass). Preben has lectured in Jung’s psychology, including typology, for 35 years at Aarhus University, Folkeuniversitetet (University of Continuing Education), and other educational institutions in DK. He is now also an organizational consultant and coach (trained Ashridge Accredited Executive Business Coach). Preben has published several books and articles in Danish, based on experiences working as a coach and consultant.

Where to find Preben Grønkjær online

Books

C.G. Jungs menneskesyn. 4. Psykisk lidelse og terapi
Price: $14.99 USD. Words: 34,610. Language: Danish. Published: April 22, 2020. Categories: Nonfiction » Psychology » Psychotherapy / counseling, Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
Denne e-bog er en gennemgang af C.G. Jungs forståelse af psykisk lidelse og terapi. Den viser, hvordan Jungs menneskesyn præger hans opfattelse af årsagerne til sjælelige lidelser og deres udviklingspotentiale. Fremstillingen beskriver også hans syn på psykoterapi, formålet med den og dens metoder samt hans syn på terapeut-patient-forholdet som den helt afgørende faktor i den terapeutiske proces.
C.G. Jungs menneskesyn. 3. Psykens strukturer
Price: $14.99 USD. Words: 31,360. Language: Danish. Published: July 12, 2019. Categories: Nonfiction » Psychology » Movements / Jungian, Nonfiction » Psychology » Theory
C.G. Jungs beskrivelser af psykens strukturer tilbyder en forståelse af både normale og sygelige tilstande. De kan anvendes af alle, såvel på det personlige plan som på det professionelle. E-bogen er en systematisk gennemgang af Jungs teorier om det personlige og det kollektive ubevidste, komplekser og arketyper. Endvidere behandles hypoteserne om jeget, persona, skyggen, anima, animus og selvet.
C.G. Jungs menneskesyn. 2. Typologi
Price: $14.99 USD. Words: 31,500. Language: Danish. Published: July 10, 2018. Categories: Nonfiction » Psychology » Theory
Typologien er den del af C.G. Jungs menneskesyn, der haft den mest verdensomspændende indflydelse. Denne introduktion til typeteorien kan give indsigt i ens egen typeprofil og være interessant for professionelle, der er autoriseret til at anvende MBTI, JTI og lignende typeindikatorer. Endelig kan den bruges i studiesammenhænge, da den er forsynet med grundige henvisninger til Jungs værker.
C.G. Jungs menneskesyn. 1. Introduktion
Price: Free! Words: 20,470. Language: Danish. Published: July 17, 2017. Categories: Nonfiction » Psychology » Theory
Denne gratis e-bog, 1. Introduktion, er den første i en serie om C.G. Jungs menneskesyn. Der er planlagt følgende: 2. Typologi, 3. Psykens strukturer, 4. Psykisk lidelse og terapi, 5. Drømme, 6. Individuation og 7. Religion. 1. Introduktion giver en kort præsentation af indholdet i disse seks e-bøger. Den behandler endvidere nogle temaer, der er vigtige for forståelsen af Jungs menneskesyn.
Jung's Typology in Work Processes
Price: Free! Words: 11,370. Language: American English. Published: April 21, 2016. Categories: Nonfiction » Psychology » Industrial & organizational psychology
This free e-book gives a brief description of how your typological preferences affect your efforts in work processes. Its theoretical basis is C.G. Jung’s type theory and the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). You can use it in your own reflections, and you can hand it out to, for example, customers, employees, colleagues, or students interested in typology in relation to their task solution.
Typologiske funktioner i arbejdsprocesser
Price: Free! Words: 11,490. Language: Danish. Published: February 24, 2016. Categories: Nonfiction » Psychology » Industrial & organizational psychology
Denne gratis e-bog giver en kortfattet beskrivelse af, hvordan dine typologiske præferencer påvirker din indsats i arbejdsprocesser. Du kan bruge den til egne refleksioner, og du kan give den til fx kunder, medarbejdere, kolleger eller elever, der interesserer sig for typologi i deres opgaveløsning. Den kan bruges som en introduktion til emnet eller som en genopfriskning af typologiens begreber.
Sixteen Types in Eight Team Roles
Price: $9.99 USD. Words: 32,070. Language: American English. Published: February 1, 2016. Categories: Nonfiction » Psychology » Industrial & organizational psychology
This book presents a model of eight team roles preferred by different psychological types. It is suitable for dialogues on how individual members of a group can complement each other. The use of it requires that its readers be familiar with the concepts in C.G. Jung’s type theory and have identified their own type profile, typically by answering a questionnaire, such as the MBTI or JTI.
Teamkompasset – 16 mennesketyper i 8 teamroller
Price: $14.99 USD. Words: 30,280. Language: Danish. Published: July 14, 2015. Categories: Nonfiction » Psychology » Industrial & organizational psychology
Bogen beskriver, hvilke af 8 teamroller hver af 16 mennesketyper foretrækker at udføre. Den kan bidrage til en dialog om, hvordan medlemmer af en gruppe kan supplere hinanden. Brugen af Teamkompasset forudsætter, at man kender Jungs typeteori og har identificeret sin egen typeprofil ved hjælp af en indikator som Myers-Briggs Type Indikator (MBTI), Jungiansk Type Indeks (JTI) eller lignende.