Romantique

Biography

I am Romantique, a Filipino romantic writer. I had written romance in the past and now I am returning to the fiction writing scene. Through the past 10 years, I was an online article writer. Thanks to Smashwords, my dream of writing romance again has become a reality.

Where to find Romantique online


Books

Sayaw ng Apoy
Price: $3.99 USD. Words: 44,070. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 3, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Magmula bata hanggang sa magdalaga, ang likas na talento sa pagsasayaw ang naging hanapbuhay ni Mikaela. Sumasayaw siya sa saliw ng tambol araw-araw para makahingi ng limos. Isang beses pa lang na napanood ni Jeff ang street performance ni Mikaela, narahuyo na siya. Inalok agad niya ng trabaho ang dalaga para maging prupesyonal na mananayaw…
Ibigin Mo Ako, Bandido!
Price: $3.99 USD. Words: 34,650. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 3, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Alana ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig kaya lumaki siya sa layaw. Si Leon ay isang lalaking bandido na naninirahan sa kabundukan. Kahit labag sa kagustuhan ng mga magulang, nagpunta si Alana sa kanilang probinsiya. Na-kidnap siya at tinangay sa kabundukan. Ang layunin ni Leon ay maganda kaya ginawang bihag ang dalaga. Paano magkakaroon ang pag-ibig na walang kalayaan?
Ikinulong na Obsesyon
Price: $2.99 USD. Words: 18,850. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Engaged to be married si Natalie sa isang lalaking pinili ng mga magulang para sa kanya. Dahil sa masidhing pagtutol niyang magpakasal sa isang estranghero, tumakas ang dalaga. Sa kanyang pagtakas, natagpuan niya ang unang lalaking nagpatibok sa kanyang puso–si Jordan. Paano kung hindi naman pareho ang damdamin nila para sa isa’t isa?
Turuan Mo Ang Puso
Price: $2.99 USD. Words: 22,470. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Napilitan si Myka na magpakasal kay Ralph, ang dating nobyo ng magandang pinsan niyang si Dahlia. Ngunit paano ang kanyang puso lihim na umiibig? Ang buong buhay ni Myka ay nakatutok sa pagtanaw ng utang na loob sa mga kaanak na kumupkop sa kanya. Hindi siya makatanggi nang gawing kakutsaba para imanipula ang nobyo ng pinsan.
Karugtong ng Kahapon
Price: $2.99 USD. Words: 19,950. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Walang kinalaman sa isang love triangle sa nakaraan si Samantha pero nadawit sila ni Adam… Dahil sa bugso ng mga emosyon, naging mga bihag sila ng isang kasal na hindi nilikha ng pag-ibig. At kahit na may sumibol na damdamin sa mga puso nila, nangibabaw pa rin ang lason ng nakaraan. Matutuhan kaya nilang magmahal kahit na ang nararapat nilang madama ay tanging pagkamuhi lang?
Hinog sa Panahon
Price: $2.99 USD. Words: 18,120. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Mainit ang dugo ni Xandra sa heredero ng lupaing sinasaka ng kanyang pamilya. Mayabang kasi, arogante, at parang ari-arian din siya kung tratuhin. Sa unang pagkakita pa lang ni Keith kay Xandra, grabe na agad ang pagnanasa niyang angkinin ito. Ngunit dahil sa lubhang mailap, hindi niya napigil ang sarili na pitasin sa pilit ang dalaga. Mapahinog pa kaya ang bubot na pag-ibig...?
Ninasa sa Panaginip
Price: $2.99 USD. Words: 18,150. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nagtataksil ba si Rafael sa kanyang asawa dahil ibang babae ang palaging kasama sa mga panaginip? Sa paglipas ng panahon, nakumbinsi niya ang sarili na bunga lang imahinasyon ang misteryosang babae. Kaya gayon na lang ang kanyang pagkamangha nang magkakilala sila ni Marie sa personal. Lalo na nang tila maramdaman niyang tila kilalang-kilala na nila ang isa’t isa.
Tamis ng Pag-ibig
Price: $2.99 USD. Words: 15,220. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Matapat at malalim ang pag-ibig na nadarama ni Jasmine para kay Morgan. Maging ganito rin kaya ang pagmamahal na ihahandog ng binata sa kanya? Paano kung pinaglalaruan lang ng lalaki ang damdamin ni Jasmine? Malampasan kaya ng dalaga ang sakit ng pagkabigo? Ngayon lang nakaramdam umibig si Morgan... kay Jasmine na walang muwang sa pag-ibig.
Mga Pusong Nalilito
Price: $2.99 USD. Words: 17,350. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nagulo ang magandang buhay ni Helen nang sikapin niyang ilihim ang naging sanhi ng aksidenteng pumatay sa kanyang asawa. Ngunit isang imbestigador ang lumutang para alamin ang katotohanan. Si Jaime ay isang lalaking naghahanap ng kasagutan tungkol sa kamatayan ng babaeng mahal niya. Paano kung ang iyong pinakamamahal ay isang sinungaling?
Hibang na Pag-ibig
Price: $2.99 USD. Words: 16,390. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Maraming taon na ang nakalipas magmula nang matutong mahibang ang puso ni Dylan sa isang lalaking singtayog ng langit ang layo sa kanya. At nang muli silang magtagpo ni Bien, hindi pa rin pala nawawaglit ang pagkabaliw niya… Hindi pa rin pala siya nakakalimot… Paano magagamot ang hibang na pag-ibig?
Bawal na Pag-ibig
Price: $3.99 USD. Words: 37,030. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Tumatanaw sa malaking utang na loob si Adrienne nang magpakasal siya kay Don Mel. Kuntento siyang namumuhay sa piling ng masungit at selosong asawa nang biglang dumating ang isang binatang isinilang at lumaki sa ibang mundo -- ibang-iba sa mundong kinalakhan ni Adrienne. Sa unang pagkakataon, hindi niya puwedeng makuha ang babaeng nagustuhan sa unang pagkakita pa lang...
Nagnakaw ng Puso
Price: $2.99 USD. Words: 16,150. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Lumaki sa kalsada kasama ang iba pang mga ulilang bata si Myka. Mistulang babaeng Robinhood dahil nandudukot siya para may maipakain sa mga kasama. Si Armando ay nangangailangan ng isang mandurukot na may mabilis na kamay kaya nagkurus ang mga landas nila ni Myka.
Piraso ng Langit
Price: $3.99 USD. Words: 31,940. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Kathrin ay umibig kay Lorenzo magmula nung dalagita siya. Samantalang si Lorenzo ay ganap na binata na. Hanggang isang gabi, inakit ng kanyang ina ang lalaki. At ikinagalit nang husto ng ama... Umalis si Lorenzo at bumalik lang nang yumao na ang ama. Si Kathrin ay ganap na dalaga na. At kahit mahabang panahon na ang nagdaan, nagmamahal pa rin siya...
Mapagkumbaba ang Pag-ibig
Price: $2.99 USD. Words: 14,830. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Umasenso at naging matagumpay ang buhay ng dalagang si Eurice dahil sa angking talento. Ang pagkamalikhain niya ay kinainggitan ng kanyang dating nobyo at naging mitsa pa ng kanilang relasyon. Nang dumating si Alec sa buhay niya, ibinigay ni Eurice ang lahat ng suporta sa lalaki. Ayaw na niyang maulit ang naunang pagkakamali. Ngunit sigurado na ba siyang magiging maligaya na siya?
Desperada ang Puso
Price: $2.99 USD. Words: 28,180. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Malapit na lumampas sa kalendaryo ang edad ni Yannica kaya naging desperada na siya. Wala na siyang katangiang hinahanap sa lalaking aakitin. Ayaw niyang tumandang dalaga. Sa malas, si Miguel ang binatang napiling pikutin. Matanggap kaya ng lalaki ang sapilitang pag-ibig?
Obsesyon ng Puso
Price: $2.99 USD. Words: 18,860. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Lora ay lumaki at nagdalaga sa kumbento kaya hindi kataka-takang nais niyang magmadre. Nanirahan siya sa labas bilang pagsubok at agad na namataan ni Damon, isang lalaking makapangyarihan. Tumakas siya sa iniluluhog na kasal. Nang lumabas uli si Lora ng kumbento, ipinadukot siya ni Damon. Ang inialok ay isang taon ng buhay niya bilang kerida...
Nagpanggap na Puso
Price: $2.99 USD. Words: 16,180. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Isang heredera si Alison na sobra-sobra ang yaman para sa kapakanan niya bilang dalaga. Ang mga lalaki ay naaakit sa kanyang salapi. Hanggang sa magpanggap siyang ordinaryong babae at magkatagpo sila si Armando, isang binatang magsasaka at mahirap lang. Umibig sa kanya nang buong puso. Ipagtapat na kaya ni Alison ang tutoo?
Kasal Muna Bago Ligaw
Price: $2.99 USD. Words: 24,930. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nawalan ng trabaho si Antonia sa parehong araw na tinanggap siya ni Victor, ang bago niyang amo. Mahirap ang trabaho ngunit maganda ang suweldo. Isang araw, bigla na lang nag-alok ng kasal si Victor... Kung ikaw si Antonia, pipiliin mo bang magpakasal sa isang lalaking walang pag-ibig para sa iyo? Iisipin mo bang sapat na ang pisikal na atraksiyon para sa magiging asawa mo?
Mahal Kita, Diyosa!
Price: $2.99 USD. Words: 18,650. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Ang perpektong kagandahan niya, para kay Alyzha, ay isang sumpa. Lahat ng lalaki ay nababaliw. Kaya nawalan siya ng tiwala sa mga anak ni Adan. Natagpuan ni Lion ang isang pambihirang kariktan. Nagnasa agad siya at agad na binihag si Alyzha. Paano niya mapapatunayan ang pag-ibig niya para sa isang diyosa ng kagandahan?
Pag-ibig sa Tamang Panahon
Price: $2.99 USD. Words: 23,550. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Wala pang nakapagpatibok sa puso ni Richelle kaya wala pa sa isip niya ang pag-aasawa. Silang dalawa na lang mag-ina ang magkasama kaya naman hindi siya nag-alinlangang bumalik sa probinsiya para maalagaan ang nanghihina nang magulang. Ngunit may itinakda pala para sa kanya ang kapalaran. Pero hindi niya magawang pagkatiwalaan agad ang iniaalok na relasyon ni Rino.
Huwad na Kabiyak
Price: $3.99 USD. Words: 40,060. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Ulila na si Catherine at ang mga nakababatang kapatid ay mga responsibilidad niya. Dahil sa pagnanais na magkaroon ng magandang kinabukasan ang pamilya, pumayag siyang magpanggap na asawa ng isang mayamang pintor. Anong klaseng parusa ang nararapat sa isang manlolokong katulad niya? Hindi pa ba sapat ang paghihirap ng puso niyang natutong umibig sa isang lalaking hindi na malaya?
Kagustuhan ng Puso
Price: $2.99 USD. Words: 18,950. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Kinasusuklaman ni Andrea ang lalaking nakipagrelasyon sa kanyang kapatid at pagkatapos ay iiwanan lang pala. Pero nang magtagpo ang kanilang mga landas, isang malakas na atraksiyon ang naramdaman niya para kay Julio. Paano ba kinokontrol ang sariling gustong kumawala sa katwiran ng isipan? Kaya pa bang pigilan ang isang bagay na itinakda nang maganap? Ang masaktan siya…?
Tukso sa Puso
Price: $2.99 USD. Words: 15,960. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Allegra ay isang dalagang nag-iisa lang sa buhay. Tinanggap niya ang alok na kasal ng isang lalaking may edad na. Inakala niyang makukuntento na siya sa isang pagsasamang ibubuklod ng paggalang sa isa’t isa. Duda sa motibo ni Allegra si Lee, ang binatang anak ng mapapangasawa niya. At desididong sirain ang karakter niya para hindi matuloy ang kasal...
Parusa ng Pag-ibig
Price: $2.99 USD. Words: 19,780. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Magkababata sina Martina at Jed, ngunit langit at lupa ang agwat sa bawat isa. Unica hija ng makapangyarihang asendero ang una at ang huli'y trabahador lang. Arogante at mapagmataas, pinaglaruan ng dalaga ang damdamin ng binata. Nasaktan ito nang labis kaya umalis at nagpakalayu-layo. Magpatawad kaya ang pusong sinaktan?
Hiram na Pag-ibig
Price: $2.99 USD. Words: 18,730. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Ang puso daw ay bulag sa pag-ibig. Katulad ng puso ni Honey… Matagal na siyang umiibig sa pinakasimpatikong lalaking nakilala niya – si Robert. Ngunit wala naman siya sa kalingkingan ng maganda at modelong girlfriend na ‘Honey’ rin ang palayaw. Nang tugunin ng tadhana ang sikretong hiling, sinunggaban ng dalawang kamay ni Honey ang atensiyon na iniukol ni Robert sa kanya…
Ilusyon ng Puso
Price: $2.99 USD. Words: 17,010. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Alam ni Vicki na siya lang ang nagmamahal nung pumayag na magpakasal sa isang lalaking wala yatang puso, si Drake. Ang buong akala niya ay sapat na ang pag-ibig niya para maging matiwasay ang kanilang pagsasama. Ngunit nung suwayin ni Vicki ang utos ni Drake na bawal silang magkaroon ng anak, biglang nawasak ang lahat ng ilusyon sa kanyang puso.
Halik ng Tukso
Price: $2.99 USD. Words: 19,930. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Isang paruparo si Chiara. Palipat-lipat ang pansin, papalit-palit ng emosyon. Hanggang sa dumating si Ruel. Naging hamon sa kanya ang tuksuhin ito. At ibulid sa kasalanan... Ngunit ibayong kaparusahan ang naging kapalit ng mapagnasang atraksiyon na iyon--itinakwil at kinamuhian siya ng lahat. Liligaya pa kaya ang isang tulad niyang makasalanan?
Iginapos ng Tanikala
Price: $3.99 USD. Words: 37,070. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Tara ay lubos na nagmamahal kay Marco. Ngunit dahil sa matinding pangangailangan sa pera, ibang lalaki ang kanyang pinakasalan. Mapatawad kaya siya ni Marco? Halos kitilin na ni Marco ang sariling buhay nung iwan siya ng babaeng pinakaiibig--at ipagpalit sa salapi. Napakalalim ng sugat na kanyang nakamit dahil inilagay niya sa isang pedestal si Tara. Paano ba pinarurusahan ang isang minamahal?
Inosenteng Kariktan
Price: $2.99 USD. Words: 19,580. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nang maakit si Andro kay Lorena at mag-alok ng relasyong pisikal, walang nagawa ang dalaga kundi ang pumayag dahil ang kapalit ng kinabukasan niya ay ang solusyon sa mabigat na problema ng pamilya. Ngunit paano kung ang puso ni Lorena ay umibig? Hanggang kailan kaya siya gusto ni Andro?
Kasal sa Pilit
Price: $3.99 USD. Words: 35,700. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Kolektor ng mga alahas na bihira at mamahalin si Ysrael. Ang pinakamimithi niyang hiyas sa lahat ay nasa pag-aari ni Lorelei. Sa malas, ninasa ni Ysrael na angkinin ang dalaga at ang pambihirang hiyas. Ngunit hindi basta-bastang babae si Lorelei. Namumuhi siya sa mga lalaki. Wala siyang interes sa atensiyon na iniuukol ni Ysrael. Sa unang pagkakataon, hindi umepekto ang karisma ng binata...
Bilanggo ng Kahapon
Price: $2.99 USD. Words: 21,220. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Bilanggo ng isang pangit na nakaraan si Ofelia. Kahit hanggang ngayon ay nananatili ang mga bangungot... ngunit dumating si Froilan sa buhay niya. Lahat ng takot sa dibdib niya ay isa-isang nawala sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngunit paano kung tutoong mabagsik ang sumpang bawal siyang magmahal–at mahalin? Tunay kaya ang pag-ibig ni Froilan para tuluyang maging malaya ang dalaga?
Sana Dalawa ang Puso
Price: $2.99 USD. Words: 18,360. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nabigo sa pag-ibig si Cyrene dahil mahirap lang siya. Mula noon, kinamuhian na niya ang kahirapan. Naging ambisyon niya ang maging mayaman. Sukdulang maging golddigger siya. May nag-alok ng ginhawa kapalit ng pagiging kerida ngunit, sa malas naman, isang hamak na construction worker ang muling nagpatibok sa puso niya. Laban man sa loob, binigo niya ang dukha, si Alex.
Bilanggo ng Pagnanasa
Price: $3.99 USD. Words: 40,350. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Ang paghihiganti ay palaging mapait... Ganito ang natuklasan ni Zandro nang pairalin niya ang poot at buong balasik na maghiganti. Isang inosenteng dalaga ang naging biktima – si Kathryn. Ang palaso raw ni Kupido ay walang pinipiling patamaan. Basta puso lang ang palaging target. Kahit na nakatikim ng kalupitan sa kamay ng isang estranghero, nakuha pa ring umusbong ng pag-ibig sa puso ni Kathryn.
Takas sa Atraksiyon
Price: $2.99 USD. Words: 19,390. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 31, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Mas mahalaga kay Mica ang seguridad kaya determinado siyang magsikap at magtiyaga upang umasenso. Ayaw niyang bigyan ng atensyon ang pag-ibig na sumibol sa maling panahon. Natagpuan ni Race ang babaeng itatangi ng puso habambuhay. Ngunit ang dalaga ay naglahong parang bula. Pero dahil nakatakdang magkurus uli ang mga landas nila, wala na siyang inaksayang pagkakataon.
Hindi Bulag ang Puso
Price: $2.99 USD. Words: 18,760. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 31, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Ampon lang si Fabienne, at alam iyon ng pinsan niyang si Desiree. Kapag hindi siya sumunod sa utos nito, itatakwil siya. Ang utos ay linlangin ang nobyo nito na nabulag sa isang aksidente, si Rhys. Sumunod sa utos si Fabienne kahit na mababa ang porsiyento na magtatagumpay siya!
Paano ba ang Umibig?
Price: $2.99 USD. Words: 22,030. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 31, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nagpakasal si Alani kay Kurt nung kinse anyos lang siya pero ang kasal ay kunwari lang. Sa katunayan, pagkatapos pumirma ay nagpunta na sa malayong lugar ang lalaki. Makalipas ang tatlong taon, nakatanggap ng mensahe si Alani mula asawa. Gusto na ni Kurt ang kalayaan. Ngunit papayag pa rin ba siyang maging sunud-sunuran sa lalaking nagpakasal lang sa kanya para mapruteksiyunan siya?
Tatlong Gabi ng Pag-ibig
Price: $3.99 USD. Words: 38,290. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 31, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Lana ay isang heredera na nakatakda nang ikasal sa binatang hindi niya mahal. Lumayas siya para magtungo sa inang maysakit. Si Jude ay isang lalaking lagalag na naghahanap ng aliw. Binili niya ang tatlong gabi sa piling ni Lana. Walang malay na mahuhulog siya sa matamis na alindog ng dalaga at hahanapin hanggang sa matagpuan...
Mga Sugat sa Puso
Price: $2.99 USD. Words: 16,020. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 31, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Ano ba ang mas importante? Pag-ibig o karera? Ang mga taong praktikal ay magsasabing, hindi ka mabubuhay sa pag-ibig lang. Samantalang ang pera ay pambili ng pagkain at pambayad ng pangangailangan para mabuhay... Si Gabriella ay ikinasal kay Rolando. Nagkaanak na sila ngunit nanatili sa kanya ang matayog na ambisyon. Nagpunta siya sa ibang bansa upang magtrabaho. At siya ay nagtagumpay.
Bilanggo ng Karangyaan
Price: $2.99 USD. Words: 16,570. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 31, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Seguridad ang dahilan kaya nagpakasal si Phoebe kay Marc. Alam ng asawa ang bagay na iyon. Kaya naging napaka-seloso nito. Inalisan siya ng laya dahil sa kawalan ng tiwala. Ginawa siyang bilanggo ng karangyaan. Saka lang niya napagtanto na mas nais pala niya ang pagmamahal kaysa sa kahit na anong kayamanan. Huli na kaya para umasam...?
Maging Sino Ka Man
Price: $2.99 USD. Words: 18,400. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 29, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Mahirap pa sa daga ang pamilya ni Martinne. Desperada na siya kaya napilitang magpanggap. Ngunit paano kapag natuklasan ng among pinagsisilbihan ang kanyang panloloko? Papalayasin kaya siya ni Elan? O paparusahan? Anong parusa kaya ang dapat na ipataw sa isang impostor na katulad niya?
Itinakdang Pag-ibig
Price: $2.99 USD. Words: 22,880. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 5, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nasanay nang magpanggap na isang lalaki si Toni magmula pagkabata kaya laking gulat niya nang mahulaan agad ni Ethan na babae siya. Lalo na nang mapaibig siya… Dapat ba niyang pagkatiwalaan ang estrangherong may planong sumira sa kanilang kabuhayan?
Pabili ng Aliw
Price: $3.99 USD. Words: 36,820. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 4, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Gracie ay isinilang na mayroong magandang mukha at perpektong katawan. Masisisi ba siya kung gamitin niya ang mga katangian para maiahon sa hirap ang pamilya? Si Alain naman ay mayaman, guwapo, at presko ngunit sinikal sa mga babae. Binili ni Alain si Gracie bilang libangan na mauuwi sa kasalan...
Umibig sa Anghel
Price: $2.99 USD. Words: 23,210. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Isang anghel na maituturing si Angelita nang tumulong kay Adrien, isang kaluluwang naliligaw. Saan patungo ang pag-iibigan nila?
Walang Pag-asang Pag-ibig
Price: $2.99 USD. Words: 16,670. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Minsan nang nagpaloko at nagpa-alipin si Marcus sa isang babae. Nasaktan nang labis, isinumpa niyang iyon ang una't huling susuko siya sa kahinaan ng emosyon. Hanggang sa dumating si Candice...
Isang Sikretong Kasal
Price: $2.99 USD. Words: 25,650. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nayanig ang tahimik at payapang buhay ni Dani nang muling magtagpo ang mga landas nila ni Jude -- isang dating pag-ibig na nagdulot ng sobrang sakit sa kanyang puso at isipan!
Kasal Agad?
Price: $2.99 USD. Words: 23,250. Language: Tagalog (Filipino). Published: July 1, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Ang naglalakad daw nang matulin ay madalas na natitinik nang malalim. Ganito rin kaya ang mangyari kay Eliza nang pumayag siyang magpatangay sa apurahang pagpapakasal kay Rafael?
Panganib sa Puso
Price: $2.99 USD. Words: 18,880. Language: Tagalog (Filipino). Published: June 28, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
May plano si Louis. At kailangan niya si Alyanna. Ngunit nagising din ang pagnanasa ng lalaki, kasunod ng paghanga sa babaeng mapagmahal sa pamilya? Paano ba napaibig ang isang pusong nakabalot sa yelo?
Mga Matang Nanrarahuyo
Price: $2.99 USD. Words: 33,890. Language: Tagalog (Filipino). Published: June 28, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Arizona ay isang bulag na iskultor. Si Tyler ay isang lalaking madaling nahulog sa bangin ng mapang-akit na mga mata. Paano niya mapapaibig ang isang dalagang hindi siya nakikita?
Hiram na Asawa
Price: $2.99 USD. Words: 22,310. Language: Tagalog (Filipino). Published: June 27, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Peke ang kasal ni Natasha. Si Jake naman ay hinahanap ang asawang sampung taon nang nawalay sa kanya. Nagpanggap ang dalawa na sila ang nagpakasal sa loob ng limang araw.
Pagnanasa sa Unang Pagkikita
Price: $2.99 USD. Words: 23,910. Language: Tagalog (Filipino). Published: June 26, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Lana ay napulot lang at lumaking isang tomboy. Nagdalaga siya na hindi nakakaramdam ng pagka-akit sa mga lalaki. Si Devlin ay detective na naatasang maghanap kay Lana ngunit ibayong atraksiyon agad ang nadama niya. Hanggang saan hahantong ang pagnanasa nila sa isa't isa?
View more...

Romantique's tag cloud