Sphamandla Nzama

Biography

Wazalelwa endaweni yaseMnambithi enelokishi lase Zakheni kwa-E. Emva kokuba avele kuMabonakude phambilini, lokho kwamenza waphokophela phambili ngobu ciko. Waba ngumbali wama filimu aphinde alingise, manje usengumbali wezincwadi. Konke lokhu ukufunde ngokuhlala nabantu baseGoli eHostela lapho, bemxoxela ngakho konke okwakwenzeka ngenkathi yasendulo.Lokho kumenze wathatha ipeni wabhala izincwadi eziningi ngalemlando.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I was born and bred in the dusty streets of Ezakheni, a Township of the infamous Ladysmith (150). A home of Ladysmith Blaq Mambazo, Blaq Diamond, Cici and Aubrey Qwana. I was raised by a single parent, which is my father. I shaped my desire for the entertainment industry by holiday visits in the great Johannesburg, where i spent quality time learning from hostel settlers. In there, they used to shares lot of stories with me. Especially the History of Jeppe Mens hostel and that's how i started writing. I wanted to share those stories to all the people out there.
When did you first start writing?
I started writing when i was 17 years old at High School.
Read more of this interview.

Where to find Sphamandla Nzama online

Twitter: @clintonnzama
Facebook: Facebook profile

Videos

More about Sphamandla Nzama
About what inspires me to write, and my writing.

Books

Ngenziwa Abangani
Price: Free! Words: 33,450. Language: Zulu. Published: August 14, 2020. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Kule ncwadi sithola abalingiswa baba fanyana abasafunda isikole, beyeka isikole ngenxa yokuthanda izinto. Emva kokuba bengene ebugebengwini bagcina beboshwa bonke kodwa icala baliishiye noSekwanele. Okunguyena ogcina eseboshwe iminya eminingi kakhulu ebhadla kanzima ejele lase-Thekwini ekuthiwa i-Westville.

Sphamandla Nzama's tag cloud