Sunny Malebe

Biography

Sunny Lahliwe Malebe ke mongwadi wa puku ya Bodidi ga bo hlatholle semelo sa motho. Ke puku ya gagwe ya Mathomo ya go ruta batho gore ase batswadi bao ba ratilego gore ba hlake enoba e le seemo. S.L Malebe o bolela le baswa gore ba tlogele go phela ka letshogo gomme ba dire dilo tšeo batswadi ba bona ba ka rego ge ba bolela bare "Ka tla ka tseba go belega". Baswa hle rwešang SA dieta tša lethabo gobane bare bokgoni ntle le tiro ke lefeela.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Limpopo, in a small and disadvantaged village known as Mahlabeng. A village whereby poverty limit youth to reach their dreams. I stood up tall and said poverty cannot limit my dream.
When did you first start writing?
I started writing when I was in high school in grade 9, 2014.
Read more of this interview.

Books

Bodidi ga bo hlatholle semelo sa motho
Price: Free! Words: 7,710. Language: Sesotho. Published: August 9, 2019. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
A drama in Sesotho sa Leboa. Papadi ye e laetša lekgarebe leo le bego le sa amogele seemo sa ka gabo lona. Ka lebaka la go se amogele seemo o ile a bona e le bokaone ge a ka ikhweletša monna yeo a ka mo fago seo batswadi ba sa se fihlilelego. Monna yena o ile a mo hwetša, a mo direla dilo tšeo a di nyakago. Lekgarebe la lebala ka bokamoso, gape la lebala ka dithaka.

Sunny Malebe's tag cloud