Thabang Tsolo

Biography

Thabang Tsolo ke letswallwa la Jouberton Klerksdorp,ke seroki/ sethothokisi se ntseng se tla se hola.leha a sale monyane dilemong empa leleme la hae le paqame sesotho.O se a ke ntse letsoho dingolweng tse ngata tse akgang Dipale,dipale kgutshwe le dipadi.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in the township called Jouberton, North West. Majority of people living there use setswana language. That's where I decided to write with my own language, to inspire other youth, to be proud of their own language.
When did you first start writing?
At early ages but it was hobby for me, I realised I am a writer in 2015
Read more of this interview.

Videos

More about Thabang Tsolo
About what inspires me to write, and my writing

Books

Mohlodi wa dithothokiso
Price: Free! Words: 9,160. Language: Sesotho. Published: September 7, 2018. Categories: Poetry » African Poetry
Thabang Tsolo o qadile ho ngola dilemo tse hlano tse fetileng. Empa o ne a so phatlalatse dibuka tseo a seng a di ngotse.Dingolweng tsa hae o tsepamesitse maikutlo ho batjha,e le ho ba rotloetsa hore ba ithute maleme a bona e leng puo ya lapeng.

Thabang Tsolo's tag cloud

poetry    sesotho    south africa    thabang    tsolo