SN Tseke

Books

Di Šitile Phaahle
Price: $3.39 USD. Words: 43,580. Language: Sesotho. Published: February 14, 2019 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
A classic drama in Sesotho sa Leboa. Lepheko la gagwe le legolo ke Tlhakolane ka ge e le yo mongwe wa barutwana bao a ba šomišago le lekoko la gagwe gore go hlokege taolo dikolong. Seo se mo tšhošago ke gore Tlhakolane a se tsoge a utolotše sephiri se go rragwe e lego Lehlanye.

SN Tseke's tag cloud