Tseliso Kennedy Mofubetsoane

Biography

Tseliso Kennedy Mofubetsoane o hlahetse Steynsrus ho la Free State a holela le ho kena sekolo Sebokeng, Gauteng. O ithutetse botitjhere Sebokeng College of Education a nto ruta pele a ka kena mesebetsing e mengata ya setjhaba le tsa kgwebo. O kgutletse Free State a aha Wepener le Botshabelo. O kene University of Free State le Unisa ho ntshetsa dithuto tsa hae pele. Ha jwale ke Mosuwe (Lecturer) Motheo TVET College.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Gauteng Sebokeng in the era of Vaal Uprising pre 1994 and after the new dawn of demoracy. I found that most of our Black African Stories are not told or written by us, that inspired me to start writing stories about our past and present life.
When did you first start writing?
Since high school in the 1980's beginning with stage dramas, film/ video drama scripts
Read more of this interview.

Videos

More about Tseliso Mofubetsoane
About what inspires me to write, and my writings

Books

Madimo a Rakotsoana
Price: Free! Words: 8,590. Language: Sesotho. Published: September 10, 2018. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Buka ena e hlalosa ka tsa bophelo ba morena Rakotsoana le setjhaba sa hae se neng se hlaselwe mehleng ya difaqane. E hlalosa diketsahalo tse lebisitseng hore ba qetelle ba fetohile Madimo, ba ja batho. E buwa le ka moo morena Moshoeshoe – “Ra-Basotho” a ileng a pholosa maphelo a bona le ho ba neha bophelo bo botjha.

Tseliso Kennedy Mofubetsoane's tag cloud