Tshegofatso Maine

Biography

“Phoka” Tshegofatso Pulane Grace Maine, mofokeng wa mahoana a botlalana, ke mosetsana wa dingwaga di le 18 yo o bonweng ka la di 31 Ferikgong 2002. Tshegofatso ke mosetsana wa mosotho yo o goletseng mo tlase ga morafe wa Batswana kwa kgaolong ya Taung, porofenseng ya Bokone Bophirima (North West). Ke ngwana wa bobedi mo go ba le bane, morwadia Malapile Solomon Maine le Boingotlo Patricia Maine. Tshegofatso o simolotse dithuto tsa gagwe kwa sekolong se se potlana sa Molemoeng a be a fetsa, a ya sekolong se se magareng sa Molehabangwe seo se sa tlholeng se dira gajaana, a fetela kwa sekolong se se magareng sa Sekate-Boijane-Mahura koo a tseneng ngwaga o le mongwe fela gone. Tshegofatso o ile a ya go tsena kwa Matlosane kwa sekolong sa Vaal Reefs Technical High koo a feleleditseng le go falola materiki a gagwe teng.Tshegofatso o simolotse go kwala a sale monnye kwa sekolong, maboko le dikgangkhutswe, a kwala ka loleme la setswana ka ane a le antse letseleng. Tshegofatso ke mosetsana yo o nang le maikemisetso thata ka botshelo le bokamoso jwa gagwe. Ke motho yo o ratang bodiragatsi mo seraleng, poko le go neelana ka puo. “Ke motlotlo gore gompieno jaana ke be ke ipela ka loleme lwa ga mme ka ele lobebe lwa gaetsho. Ke letlhogonolo ka go sengwe ke ke kgonang go ntshetsang maikutlo aka mo go sona le fa go se bonolo e leng pene le pampiri”. Tshegofatso o fentse dikgaisano tsa poko ya “100 Echoes of Madiba's Century Multilingual Anthology Book”. O ikaeletse go tsweletsa neo ya gagwe ya bokwadi le go godisa serodumo sa puo ya Setswana go ya go ile.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I was born in a village called Dryharts around Taung in the North West province, which is situated alongside the international route(N18). It maddened me a lot because of the society I grew up in, the lack of literacy, opportunities and the lack of reading and writing. Having a lot of unpublished work brought some certain insecurities of undermining my ability, but that didn't finish me up, I asked myself a question “Why not me?”. I started reading books and also writing poems in Setswana. The love of writing grew bigger as time went on.
When did you first start writing?
I started writing at a very young age when I was still in primary school. I think I was 8-9 years of age.
Read more of this interview.

Where to find Tshegofatso Maine online

Videos

More about Tshegofatso Maine
About what inspires me to write, and my writing.

Books

Ke Na Le Bokgoni
Price: Free! Words: 4,140. Language: Tswana. Published: August 3, 2020. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Rotlhe re a itse gore Ramasedi ga a re abela ditlhaloganyo ka go lekana e bile ga re tshwane re le batho.Re kopana le moeka wa dingwana di le someamabedi tharo yo e saleng a tsena sekolo kgale fela ga a bone phetogo kgotsa pharologano ya dipholo ngwaga le ngwaga, moeka o dula a itlhophere a ipotsa gore totatota ene o sekisetswang mo lefatsheng.

Tshegofatso Maine's tag cloud

Tshegofatso Maine's favorite authors on Smashwords

Kenneth Modise
Latest book: Motsamaya Fifing.
Published September 3, 2018.