Veysel Altunbay

Biography

Veysel ALTUNBAY

ESER İSMİ : "BURMA'DA KATRE", 2014

ESERİN YAZILMASINDA KULLANILAN KAYNAKLAR:

1-Arakan’s Place in the Civilisation of Bay”, Journal of the Burma Research Society (JBRS), Fifteenth Anniversary
2-Publications, No. 2, s.
3–4 S.B. Qanungo, A History of Chittagong, Cilt.1
4-A History of Arakan Past & Present
5-Dünden bugune Arakan DR. MUHAMMED YUNUS
Çeviren: Hatice Uğur
A.g.e.,.
6- Marshall Sir William Slim, Defeat into Victory
7- Antony Irwin, Burmese Outpost,
8-Arama motorları
9-Bilgi Siteleri
10-S.G.F. Brandon, A. Dictionary of Comparative Religion, London 1970, s.154 vd. Annemarıe Schımmel, Dinler Tarihine Giriş, Ankara 1955, s. 90–91; Herve Rousseau, Dinler (tıc. Osman Pazarlı), İstanbul 1970, Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, Ankara 1987, I, 42–44; Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1988,
11-World Bank, World Development Indicators 2011 s 10–12 milli gelir verileri
12- İslam ve Budizm(Ebu Davud, Edeb 20; Müslim, Cihad 6; Kütüb-i Sitte, Ramuz El-Ehadis)
13-http://tr.cooltext.com/

Smashwords Interview

Hello. Veysel Altunbay, who is?
Merhaba. Ben 1981 Gaziantep doğumlu roman, öykü ve makale yazarıyım. Yayımlanmış birçok yazım ve 2 ayrı kitap çalışmam bulunmaktadır. Bunlar Burma'da katre ve Aşkın ayrılık hali isimli kitaplardır.

Hello. 1981 born in Gaziantep, novels, short stories and articles I am the author. 2 separate spelling and study many books published. The separation of Burma in United State of the name and love these books.
When you're not writing, how do you spend your time?
Doğa yürüyüşü ve kitap okumak yazmak kadar önemlidir benim için. O yüzden doğa yürüyüşü yapar zaman zaman da balık tutmayla meşgul olurum. Doğayı ve doğada kitap okumayı seviyorum.

Hiking for me is as important as reading and writing. So, I'll be too busy to fish from time to time, which makes for hiking. Nature and in nature I like to read books.
Read more of this interview.

Books

Burma'da Katre
Price: Free! Words: 40,500. Language: Turkish. Published: September 21, 2014. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Eastern, Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni
Kıymetli okuyucum; Yaklaşık 3 yılımı verdiğim bu çalışmada, dünyada zulme uğrayan o kadar ülke var ki, eserimde hepsine yer verdim. Kısa anlatımlarla da olsa en azından bilgi niteliğinde belirttim. Bu çalışmamda şunu öğrendim: İslam medeniyetinin bir avuç Budist ve Siyonistlere medeniyetsizce yem olmasına sessiz kaldı-ğımız sürece, gerçek anlamda inancımız eksik olacağı kanısındayım.