gia bao Vu

Books

Ngày
Price: $3.99 USD. Words: 1,850. Language: Vietnamese. Published: August 6, 2010. Categories: Fiction » Young adult or teen » Romance
Cuộc sống là một chuỗi ngày dài.Mỗi ngày có rất nhiều sự việc xảy ra và mang đến cho ta những cảm xúc khác nhau.Với tôi,mỗi ngày đều rất ý nghĩa.Những cảm xúc mà tôi còn nhớ được trước khi thời gian của tôi kết thúc...

gia bao Vu's tag cloud

romance