Zandile Mamela Qinga

Biography

Ndizalelwe kwilokishi yaseGugulethu eKapa, ndizalwa ndinomlingane owayefana ncimishi nam, ndiliwele, lona elingasaphiliyo namhlanje. Bonke ubomi bam bobuncinci ndade ndamdala ndibuphile neli wele singohlukani, wade wabhubha. Ndinabo noodade ababini, uVuyelwa noPinki. Ndifunde amabanga amancinci eKapa, izifundo eziphakamileyo zandibeka esinaleni eQoboqobo naseEastern Cape eUniversity yaseTranskei (UNITRA) ngeminyaka ye90's. Ndiphangele kwelo phondo ixeshana phambi kokuba ndibuyele eKapa. Ndinabantwana ababini, uNande noUnathi.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in the township of Gugulethu in Cape Town, a close and supportive community. At home we were a family of seven, with my three siblings, all girls. I attended my former primary schools in this township until I left at fourteen years to attend an all girls' boarding school in the former Ciskei. My writing is strongly influenced by the environment, lessons, norms, beliefs and tendencies of where I grew up. My childhood experiences and issues still prevalent in our communities today influence my writing.
When did you first start writing?
I started writing in my teens. I would keep all these diaries where I wrote my experiences, thoughts and all sorts of things.
Read more of this interview.

Where to find Zandile Mamela Qinga online

Facebook: Facebook profile

Videos

More about Zandile Qinga
About what inspires me to write, and my writing

Books

Ndixolele
Price: $3.99 USD. Words: 7,020. Language: Xhosa. Published: September 13, 2018. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
uNdixolele libali elingoNoluvuyo owathi engacingelanga, wagagana ubuso ngobuso nomenzi wesiganeko esibuhlungu nesatshintsha ubomi bonyana wakhe. uNoluvuyo ujongene nook kulingwa komphefumlo wakhe nemibuzo awauenayo ngaso eso siganeko. Uzibona esenza into yokugqibela angazange acinge angayenza xa ebona ekwathetha nomenzi lowo.

Zandile Mamela Qinga's tag cloud

drama    isixhosa    short story    south africa