Aleksandar Milanov

Publisher info

Foundation “New Age citizens” is a non-for profit juridical body, which is registered according to Bulgarian law. Its headquarters are in Sofia. It had published publications on the esoteric subject of kathara teachings. The foundation is a pioneer in introducing the holistic model for social organization, which is described in the book Holistic Society. Director of the foundation is Aleksandar Slavkov Milanov. He is a Bulgarian jurist and a philosopher, who was born in Sofia in 1983. He had graduated Law in Sofia University and had specialized International Space Law in Vienna, Austria. He had also studied astrology, philosophy, ancient esoteric teachings and especially kathara - the sacred science of light and sound. When he was convinced that intelligent extraterrestrial non-human beings do exist and contact with certain individuals on Earth had been made, he started to study the Freedom Teachings, among which is the system of kathara. The German translation of his book “The return of the sacred knowledge of kathara. The secrets of the Stargates” aims to provide systematic information about this ancient sacred knowledge which explains in detail the relationships between the human and the universe - between the microcosmos and the macrocosmos.
He is also the author of the book "Holistic Society" in which he presents the holistic model of social organization, including the principles of holistic economy.

Where to find Aleksandar Milanov online


Where to buy in print


Publisher ofПринципи на българското екологично право
Price: $4.99 USD. Words: 114,400. Language: Bulgarian. Published: April 26, 2017 by Aleksandar Milanov. Categories: Nonfiction » Law » Environmental law
Книгата е посветена на един от фундаменталните проблеми на екологичното право, а именно неговите принципи. Тя е насочена към задълбочен анализ на принципите на правото в общотеоретичен контекст, както и към отделни принципи на българското екологично право, на правото на Европейския съюз и на международното екологично право в светлината на международните договори с участието на Република България.

Books

Holistic Society
Price: $2.95 USD. Words: 84,960. Language: English. Published: March 31, 2017. Categories: Nonfiction » Philosophy » Political
In this book are introduced the basic principles of functioning of holistic economy, which differs from capitalism. In it the relationships are structured in a way to achieve optimal protection of the interests of humankind, animals, plants and Earth.
Холистично общество
Price: $5.95 USD. Words: 73,760. Language: Bulgarian. Published: November 1, 2016. Categories: Nonfiction » Philosophy » Political, Nonfiction » Politics & Current Affairs » Activism
Кой е най-добрият начин да посрещнем глобалните предизвикателства на утрешния ден? В тази книга се представя холистичният модел, на чиято основа се изгражда холистично общество. Изведени са принципите на функциониране на нов тип икономика, която не е капиталистическа, а холистична. В нея оптимално се защитават интересите на човечеството, Земята, животните и растенията. Автор е Александър Миланов.
Духовно пробуждане(стихосбирка)
You set the price! Words: 3,640. Language: English. Published: May 22, 2016. Categories: Fiction » Inspirational
Стихосбирката „Духовно пробуждане“ съдържа философска и езотерична поезия, в която Александър Миланов изразява своите възгледи по въпроси като: обединение на човечеството, научно разбиране на душата, живота след смъртта, процеса на прераждане и настоящата трансформация на Земята. Това е поезия, която апелира към душата на читателя по теми като вечността на живота и значението на смъртта.
Die Rückkehr der heiligen Erkenntnis von Kathara
Price: $2.99 USD. Words: 68,830. Language: German. Published: May 16, 2016. Categories: Nonfiction » New Age » Aliens & UFOs
Das Buch „Die Rückkehr der heiligen Erkenntnis von Kathara" ist eine Einführung in eine prähistorische, esoterische Tradition und Lehre. In unserer Zeit wird diese Lehre wieder übermittelt, von einer Frau. Ihr spiritueller Name lautet E'Asha Ashayana. Sie ist die offizielle Sprecherin von geistigen Wesen, die als die Guardian Alliance bekannt sind.
Завръщането на свещеното познание на катара
Price: $5.95 USD. Words: 65,890. Language: Bulgarian. Published: December 9, 2015. Categories: Nonfiction » New Age » Mysticism
Настоящата книга е написана с цел да запознае българските читатели с информацията, която се съдържа в лекции, книги и писмени ръководства, чийто автор е Йеша Ашаяна от Съюза на Пазителите. Тематиката обхваща духовните светове(измеренията), фините тела на човека и космоса, енергийни честоти, мултиизмерна структура на човек, пред-древна история на човечеството. Автор е Александър Миланов.

Aleksandar Milanov's tag cloud