Θανάσης Βασιλόγιαννης

Biography

Ο συγγραφέας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με Παιδαγωγικές Σπουδές και Μεταπτυχιακό (MEd) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Σιβιτανίδειο Σχολή.

Books

Αξιολόγηση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Price: Free! Words: 2,030. Language: Greek. Published: April 14, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education, Nonfiction » Education and Study Guides » Comparative
Η εργασία αυτή αναφέρεται στην αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τα αποτελέσματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητας και της ανταποδοτικότητας των διατιθέμενων πόρων.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Price: Free! Words: 2,670. Language: Greek. Published: April 13, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education, Nonfiction » Education and Study Guides » Essays
Παρά τα όσα λέγονται πολλοί συμπολίτες μας δεν κατέχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το ελάχιστο εφόδιο που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν ισότιμα στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Σε αυτή την εργασία εντοπίζουμε το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας και παρουσιάζουμε το πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Ο Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα
Price: Free! Words: 2,380. Language: Greek. Published: April 10, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Ελέγχεται η έκταση και η εξέλιξη του αναλφαβητισμού στη χώρα μας, ενώ γίνεται και συγκριτική παράθεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος προσδιορίζονται οι φορείς και οι στρατηγικές που εφαρμόζουν στη χώρα μας με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου.
Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Price: Free! Words: 1,940. Language: Greek. Published: April 10, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων σύμφωνα με τους Freire, Mezirow και Noye – Piveteau, καθώς και οι παραδοχές τους σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων.
Το Εκπαιδευτικό Υλικό
Price: Free! Words: 1,160. Language: Greek. Published: April 9, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education, Nonfiction » Education and Study Guides » Distance & online education
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το πλαίσιο που πρέπει να βασιστούμε για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση.
Εκτιμήσεις Εκπαιδευτικών για τις Επιδόσεις των Αλλοδαπών Μαθητών
Price: Free! Words: 6,690. Language: Greek. Published: April 9, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Research, Nonfiction » Education and Study Guides » Secondary
Με την εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης μεταξύ του αυξημένου ποσοστού αλλοδαπών μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια και των εκτιμήσεων που διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί για τις επιδόσεις τους.
Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ
Price: Free! Words: 20,750. Language: Greek. Published: April 8, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education, Nonfiction » Education and Study Guides » Research
Οποιαδήποτε επιμορφωτική δράση που αφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών, είναι αναποτελεσματική αν δεν εφαρμοστούν στην πράξη οι βασικές αρχές του σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, αποτελεί το πρώτο βήμα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος επιμόρφωσης.
Το Σχολείο του Μέλλοντος
Price: Free! Words: 2,260. Language: Greek. Published: April 8, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Distance & online education, Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Μια εργασία που αναφέρεται σε ένα διαφορετικό, πιο προσπελάσιμο και δεκτικό στις σύγχρονες απαιτήσεις σύστημα εκπαίδευσης που βασίζεται στις αρχές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Price: Free! Words: 2,160. Language: Greek. Published: April 3, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education, Nonfiction » Education and Study Guides » Essays
Μια εργασία σχετικά με τις δυσκολίες των ενηλίκων να σπουδάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δυνατότητες που τους δίνει η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Θανάσης Βασιλόγιαννης's tag cloud