Brand Smit

Biography

Brand Smit is a freelance writer, part-time teacher and since 2006, master of a wide variety of websites.

Born in Pretoria in 1971, Brand traversed South Africa with his family for the next 15 years. He graduated from high school in 1989, as fate would have it, back in Pretoria.

He then continued his training for life as a productive adult at the University of Pretoria, before heading south a year later.

After five years of learning and thinking he followed the only path that seemed reasonable after thinking about it.

Two years in South Korea had him yearning for the country of his birth. He returned, worked in Johannesburg for six months, then left again – this time for the shores of the beautiful island of Taiwan. He has called the southern port city of Kaohsiung home ever since.

Where to find Brand Smit online

Where to buy in print

Books

The Adult Life
Price: $6.99 USD. Words: 48,870. Language: English. Published: October 3, 2018 . Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Relationships & Family » Life stages / general
Figure out what to do with your life, make money or struggle, get married - or not, have children - or not, buy a house or rent an apartment, get a loan for a car or drive with a bicycle that creaks, settle in a middle-class suburb or live abroad for years. The material in this collection follows the sometimes confused process of one who thought it was his duty to find his own path as an adult.
Die Volwasse Lewe
Price: $6.99 USD. Words: 50,280. Language: Afrikaans. Published: October 3, 2018 . Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Relationships & Family » Life stages / general
Werk uit wat jy met jou lewe gaan doen, maak geld of sukkel, trou - of nie, kry kinders - of nie, koop ’n huis of huur ’n woonstel, kry ’n lening vir ’n nuwe kar of ry met ’n fiets wat kraak, vestig jouself in ’n middelklas woonbuurt of woon vir jare lank oorsee. Die materiaal in hierdie bundel volg die soms deurmekaar proses van een wat gereken het dis sy plig om sy eie pad te vind as volwassene.
The Necessary Unpleasantness
Price: $6.99 USD. Words: 52,470. Language: English. Published: August 23, 2018 . Categories: Essay » Business, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
Part narrative of a roughly 20-year period when I grappled with what I regarded as the "necessary unpleasantness" of trying to make money, and partly a report with insights I picked up along the way.
Die Noodsaaklike Onaangenaamheid
Price: $6.99 USD. Words: 54,510. Language: Afrikaans. Published: August 23, 2018 . Categories: Essay » Business, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
Deels vertelling van ’n 20-jaar periode toe ek geworstel het met wat ek beskou het as die "noodsaaklike onaangenaamheid" van om te probeer geld maak, en deels verslag met insigte wat ek opgetel het in die proses.
As Long As You Remain Standing
Price: $5.99 USD. Words: 37,460. Language: English. Published: June 8, 2018 . Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation & inspiration
If you want to make it through another day, it’s your responsibility to do what you have to do to stay on your feet, and when you stumble, getting back on your feet and continuing the journey must be your firm resolve. The notes and essays in this collection demonstrate my own modest efforts over the years to stay on my feet and to see the journey to its end.
Solank Jy Staande Bly
Price: $5.99 USD. Words: 38,350. Language: Afrikaans. Published: June 7, 2018 . Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation & inspiration
As jy dit wil maak deur nog ’n dag, is dit jou verantwoordelikheid om te doen wat jy moet doen om op jou voete te bly, en wanneer jy struikel, moet dit jou vaste voorneme wees om weer op jou voete te kom en die reis voort te sit. Die notas en essays in hierdie versameling getuig van my eie beskeie pogings oor die jare om staande te bly, en die reis enduit te sien.
The Real, Or Non-Real Purpose Of Our Existence
Price: $5.99 USD. Words: 33,800. Language: English. Published: June 1, 2018 . Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
OCTOBER 1999: I like to say that I want to be an expert on something. But an expert on what? History? Philosophy? Psychology? Simple fact is that I’d have to read what I can on all these subjects. That is the only way to answer a question that I have been obsessed with my entire adult life: What makes life worth living for the average person in the modern world?
Die Werklike, Of Nie-Werklike Doel Van Ons Bestaan
Price: $5.99 USD. Words: 35,090. Language: Afrikaans. Published: June 1, 2018 . Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
OKTOBER 1999: Ek sê graag dat ek ’n kenner van iets wil wees. Maar ’n kenner van wat? Geskiedenis? Filosofie? Sielkunde? Ek sal eenvoudig moet leer wat ek kan van al hierdie onderwerpe, omdat dit die enigste manier is om die een vraag te beantwoord waarop ek my hele volwasse lewe al gefokus is: Wat maak die lewe die moeite werd vir die gemiddelde persoon in die moderne wêreld?
Time Doesn't Really Fly
Price: $4.99 USD. Words: 20,390. Language: English. Published: April 15, 2018 . Categories: Essay » Literature
Includes ... How the forces dance Almost the end Scorching kebabs Storming ahead with a burning violin All of us alive at this time Old heroes stand, some fall, and posters are changed Day in town About monkeys and (so-called) originality Dream of salt, two women and an egg Sparks and true love, in a nutshell At least three examples that prove that people are full of it Time to give up
Tyd Vlieg Nie Regtig Nie
Price: $4.99 USD. Words: 21,670. Language: Afrikaans. Published: April 15, 2018 . Categories: Essay » Literature
Sluit in ... Hoe die kragte dans Die amperse einde Skroeiende sosatie Storm voort met ’n brandende viool Ons van hierdie tyd Ou helde staan, sommige val, en posters word omgeruil Dag in die dorp Oor ape en (sogenaamde) oorspronklikheid Droom van sout, twee vrouens en ’n eier Vonke en ware liefde, in ’n neutedop Ten minste drie voorbeelde wat bewys dat mense vol nonsens is Tyd om op te gee
Not A Table, A Dog Or A Pencil
Price: $5.99 USD. Words: 44,410. Language: English. Published: March 31, 2018 . Categories: Essay » Author profile, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
People sometimes burn up decades trying to sort out what they are supposed to do. They spend years looking for “true” answers, their “real” selves, where they supposedly “really” belong … without realising they have two choices: accept to a large extent your given self and function as such, within the particular framework of given place and time, or choose who and what you want to be, and where.
Nie Tafel, Hond Of Potlood Nie
Price: $5.99 USD. Words: 45,180. Language: Afrikaans. Published: March 31, 2018 . Categories: Essay » Author profile, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Mense brand soms dekades op in pogings om uit te sorteer wat hulle veronderstel is om te doen. Hulle spandeer jare opsoek na “regte” antwoorde, hulle “werklike” self, waar hulle “regtig” behoort … sonder om te besef hulle het twee keuses: aanvaar hoofsaaklik jou gegewe self en funksioneer as sulks, binne die partikulêre raamwerk van gegewe tyd en plek, of kies wie en wat jy wil wees, en wáár.
In The Grip Of Heretics - Or, The Christian
Price: $5.99 USD. Words: 20,720. Language: English. Published: February 26, 2018 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christianity
Boy grows up in a Christian home. Serious about religion as a teenager and as a young adult. Confronted with the historical development of his religious beliefs. Doubt in the “truths” he was raised with leads to a crisis of faith.
In die greep van ketters - of, Die Christen
Price: $5.99 USD. Words: 21,350. Language: Afrikaans. Published: February 24, 2018 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christianity
Seun word groot in ’n Christelike huishouding. Ernstig oor godsdiens as tiener en as jong volwassene. Word gekonfronteer met historiese ontwikkeling van sy godsdienstige oortuigings. Twyfel oor die “waarhede” waarmee hy grootgemaak is lei tot geloofskrisis.
Sê dit beter - Volume 1
Price: $2.99 USD. Words: 12,610. Language: Afrikaans. Published: May 28, 2013 . Categories: Nonfiction » Language Instruction » African Languages
Met ’n lys woorde soos vervat in hierdie boekie gaan dit nie daaroor om slim te klink nie. Dit gaan daaroor om oor die vermoë te beskik om te kan sê wat jy wil sê. Dit gaan daaroor om met selfvertroue uitdrukking te kan gee aan wat jy glo, en voel, en hoop, en dink. Dit gaan uiteindelik daaroor om te kan sê wat jy wil sê, in volle kleur en nuanse.
Thirteen Minutes - Notes, Half-truths And A Few Incidents
Price: $5.99 USD. Words: 39,780. Language: English (South African dialect). Published: May 28, 2013 . Categories: Fiction » Biographical
If someone has to write a review of this book, he or she might say it’s his most accessible book to date, even commercially marketable, although still not intended for the mass market, and still not intended for children.
Dertien Minute Op 'n Saterdagaand
Price: $5.99 USD. Words: 40,160. Language: Afrikaans. Published: July 24, 2012 . Categories: Fiction » Biographical
"As ’n man 32 jaar oud is en hy’t nie ’n kar nie, sal dit nie ’n verskil maak dat hy sewe jaar in Noordoos-Asië gewoon het, [...], of dat hy ’n twee-in-een boek geskryf het wat ’n anti-glans filter sonder hakies staande kan hou op net die regte hoogte teen ’n rekenaarskerm nie. Al wat saak sal maak, is dat hy nie ’n kar het nie – wat beteken hy’s nie veel beter as ’n boemelaar nie.
English - Chinese (China) Food Mini
Price: $4.99 USD. Words: 4,820. Language: English. Published: April 13, 2012 . Categories: Nonfiction » Reference » Dictionaries, Nonfiction » Reference » Foreign languages
*** VERSION 2.0 JUNE 2012 *** Any tourist, traveler, Western business person or foreign expat can attest to the occasional challenge ordering food in China. This mini food dictionary and phrase book aims to make the process somewhat less confusing.
Koors/Fotografie: Twee Versamelings Gedigte
Price: $5.99 USD. Words: 9,810. Language: Afrikaans. Published: February 2, 2012 . Categories: Poetry » Biography
Twee versamelings gedigte uit verskeie penne, etlike potlode, en die lomp tikvingers van Brand Smit. Two collections of poetry from several pens, a number of pencils and the keyboard-clumsy fingers of Brand Smit.
English - Chinese (Taiwan) Food Mini
Price: $4.99 USD. Words: 4,040. Language: English. Published: December 15, 2011 . Categories: Nonfiction » Reference » Foreign languages, Nonfiction » Reference » Foreign languages
* VERSION 2.0 JUNE 2012! * Any tourist, traveler, Western business person or English teaching expat can attest to the occasional challenge ordering food in Taiwan. This mini food dictionary and phrase book aims to make the process somewhat less confusing.

Brand Smit's tag cloud

adulthood    afrikaans    agnosticism    agnosties    ateis    atheism    brand smit    china    chinese    chinese cuisine    christen    christianity    familie    food    gedigte    geld    groei    growing up    growth    identiteit    identity    liefde    love    maak geld    make money    meaning    money    money education    motivation    motivering    nonsens    nonsense    phrasebook    purpose    purpose of life    relationship    self    south africa    taiwan    travel    verhouding met geld    verhoudings    volwasse lewe    woordeskat