Bùi Chát

Biography

Bùi Chát (tên khai sanh: Bùi Quang Viễn), sinh 22/10/1979 tại Hố Nai, Biên Hoà – Đồng Nai, trong một gia đình công giáo yêu nước gốc di cư. Tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn – Báo chí, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp HCM năm 2001. Từ đó sống ở Sài Gòn.

Là nghệ sĩ tự do & nhà hoạt động xuất bản độc lập, năm 2001 cùng Lý Đợi thành lập nhóm Mở Miệng. Là người đặt tên ‘Mở Miệng’ cho nhóm, là thành viên trụ cột của nhóm, là người đề xướng các khái niệm ‘thơ rác’, ‘thơ nghĩa địa’.. và là người sáng lập Giấy Vụn – nhà xuất bản chuyên in ấn & phát hành tác phẩm của các nhà thơ vỉa hè dưới hình thức photocopy, vượt qua sự kiểm duyệt của chính quyền.

Công việc chính hiện nay: chủ trì nhà xuất bản Giấy Vụn.

Tác phẩm cá nhơn:

- Xáo chộn chong ngày (tập thơ), nhà xuất bản Giấy Vụn 12/2003
- Made in vietnam (conceptual art), 2004
- Cái lồn bỏ đi & những bài thơ chửi rủa [bới, lộn] (tập thơ), nhà xuất bản Giấy Vụn
12/2004
- Tháng tư gãy súng (tập thơ), nhà xuất bản Giấy Vụn 12/2005
- Xin lỗi chịu hổng nổi (tập thơ nghĩa địa), nhà xuất bản Giấy Vụn 12/2007
- Bài thơ một vần (tập thơ song ngữ Việt - Anh), nhà xuất bản Giấy Vụn 09/2009

Dự án chung đã thực hiện:

+ Đồng chủ trì với Lý Đợi

- Vòng tròn sáu mặt (tập thơ in chung 6 tác giả), nhà xuất bản Giấy Vụn 1/2002
- Mở miệng (tập thơ in chung 4 tác giả), nhà xuất bản Giấy Vụn 6/2002

+ Chủ trì

- Khoan cắt bê tông (tập thơ in chung 23 tác giả), nhà xuất bản Giấy Vụn 9/2005
- Có jì dùng jì có nấy dùng nấy (dự án xuất bản thơ vỉa hè gồm 1 tập thơ in chung
47 tác giả & nhiều tập thơ cá nhân khác, bắt đầu từ 10/2007…), nhà xuất bản Giấy
Vụn.

Books

Bài Thơ Một Vần
Price: Free! Words: 5,980. Language: Vietnamese. Published: June 3, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Bài thơ một vần thơ One-rhyme Poems poems Bùi Chát English translation by Lê Đình Nhất-Lang ebook edition - 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-6600-2 2011

Bùi Chát's tag cloud