Đào Vũ Hoài

Biography

Đào Vũ Hoài sinh tại Sài Gòn. Cuối năm 1977 cùng gia đình sang Na Uy định cư. Hiện sống bên Pháp.

Books

Bề Rộc Bề Trằm
Price: Free! Words: 94,340. Language: Vietnamese. Published: September 6, 2014. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Bề Rộc Bề Trằm (eBook edition 2014) gồm 33 truyện ngắn nay xuất bản thành tập. Tác giả giữ bản quyền, chịu trách nhiệm đổi chọn, bôi xóa hoặc thêm nhân thêm nhụy. Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3100 1403 1. Latest update: 02 november 2016
Đất Ải
Price: Free! Words: 74,250. Language: Vietnamese. Published: November 23, 2013. Categories: Fiction » Urban
Đất Ải. Tiểu thuyết. Ban đầu tác phẩm in giấy, nhà xuất bản Văn Mới phát hành (USA, 2005). Bản văn điện tử sau này (eBook edition 2013) tác giả có sửa chữa và bổ sung. Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3104 4010 6. Latest update: 02 november 2016

Đào Vũ Hoài's tag cloud