Don D. William

Biography

I'm Haitian born, presently residing in the state of New Jersey. I'm also a reader, a writer, a speaker, a thinker, a philosopher, an adventurer, a dreamer with a creative imagination. I love life with the utmost respect for the "Creator" of all things.

I write about many themes in English, French and mostly in Haitian Creole. I express myself in a manner to inspire and to love! Sometimes I share personally... through respect, sometimes it's not of my experience, it may be others whom provide their stories or life's event to me. Sometimes it's all about pure creation, existence, philosophy, spirituality or dreams! Nonetheless, wisdom from "Above" is a tool I use to guide my abilities.

I express my heart, my soul through my writing...thoughts on what I approve is valuable. However will always take in consideration other's expression who choose to confront me in a manner of respect and forthright attitude. I invite you to enjoy my writing and hope they bring the pleasure into your life that they were written to do.

Don D. William

Where to find Don D. William online


Books

Plim Poul
Pre-release—available November 5, 2018. Price: $4.95 USD. Language: French. Categories: Fiction » Poetry » French Poetry
Plim Poul, se yon nouvèl vwa nan pwezi kreyòl Ayisyen an, yon sous dlo dous ki va lave kè chak fanm, chak gason ki amoure. An definitif nou kapab di "Plim Poul" se yon koleksyon pwezi ki gen anpil modènite, yon nouvo kouch penti nan literati Kreyòl Ayisyen an. Nou ankouraje w li zèv literè sa a, epi w va rive ak konklizyon w sou kesyon sa "Èske vrè lanmou an egziste toujou?"
Twòp lespri, sòt pa lwen
Pre-release—available November 4, 2018. Price: $3.99 USD. Language: French. Categories: Fiction » African American fiction » Romance
Twòp lespri, sòt pa lwen, se yon woman ki gen anpil modènite. Ladan li nou ap jwenn istwa Thomas, yon Ayisyen natif natal, ki kontre divès difikilte depi li tou piti jouk li fonde pwòp fanmi pa li. Èske Thomas ap rive simonte pakèt eprèv ak difikilte ki fè pil sou pil devan l? Èske l ap kapab sove fanmi l? Nou ankouraje w li zèv literè sa a ki vrèman enteresan.
Flèch Palmis Pa Fizi
Price: $3.99 USD. Words: 27,150. Language: English. Published: July 10, 2016. Categories: Fiction » Inspirational
FLÈCH PALMIS PA FIZI prezante n istwa doktè Gary Lafalèz, yon istwa pasyonan ki kapab kapte atansyon yon lektè depi premye pou rive dènye paj liv sa. Vrèman FLÈCH PALMIS PA FIZI, se yon nouvo mouvman ki pran nesans nan literati Ayisyen an. Pran ti chèz ba w pou ou li liv sa ak kè kontan, w ap rejwi, w ap souri, w ap ri toutpandan w ap aprann yon bèl leson enpòtan.

Don D. William's tag cloud