Nguyễn Duy Nhiên

Biography

Nguyễn Duy Nhiên là một tác giả trẻ, những tác phẩm và dịch phẩm của anh thường là những đề tài có liên quan đến phương pháp thiền tập trong hai truyền thống Vipassana và Zen. Trong những năm qua, những quyển sách thiền quán của anh đều có chung một chủ đề là đem sự thực tập chánh niệm áp dụng vào đời sống hằng ngày, như Ba Mươi Ngày Thiền Quán, Thiền Tâm Sơ Tâm, Kinh Nghiệm Thiền Quán, Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ và Ở Ðây, Thiền Quán Con Ðường Hạnh Phúc, , Trái Tim Thiền Tập, Lời Kinh Xưa Buổi Sáng Này, Tứ Vô Lượng Tâm, và Hạnh Phúc Con Ðường Tu Học. Quyển "Ba Mươi Ngày Thiền Quán" đã được tái bản lần thứ hai trong vòng một năm, và hiện nay đã thấy được in lại và phổ biến tại Việt Nam. Anh Nguyễn duy Nhiên đã được thầy Thích Tịnh Từ chứng minh là một vị cư sĩ giáo thọ (Dharma teacher). Trong nhiều năm qua, anh rất tích cực tham dự vào việc tổ chức những khóa tĩnh tu chánh niệm, cũng như hướng dẫn những buổi thuyết trình, pháp đàm trong các khóa tu.

Where to find Nguyễn Duy Nhiên online


Where to buy in print


Books

Ba mươi ngày thiền quán
Series: Thiền học. Price: $2.99 USD. Words: 66,340. Language: English. Published: November 24, 2016 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đây là một quyển sách thực hành, một kim chỉ nam cho những ai muốn học về thiền quán Vipassana. Sách này ghi lại những bài giảng, lời chỉ dẫn của ông Goldstein dành cho một khóa tu ba mươi ngày. Trong đó có cả phần trả lời những thắc mắc, khó khăn do các thiền sinh nêu lên sau mỗi ngày thực tập. Cả khóa tu thiền ba mươi ngày được diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ trừ phần vấn đáp.

Nguyễn Duy Nhiên's tag cloud