Emma Lundqvist

Books

Elementens väktare
Price: Free! Words: 68,980. Language: Swedish. Published: July 30, 2013 by Mörkersdottir förlag. Categories: Fiction » Fantasy » Paranormal, Fiction » Fairy tales
Efter en tragisk händelse, för svår för Karima att återhämta sig från, flyr hon från sin fosterfamilj och sina plikter som den blivande Eldväktaren. Hennes självvalda isolering pågår i tre år; ända tills hon tvingas bryta den för att försöka avvärja den fara som hotar eldens elementarandar, vilka hon som Väktare är utsedd att bistå.
De Andra Sagornas Bok
Price: Free! Words: 43,990. Language: Swedish. Published: July 30, 2013 by Mörkersdottir förlag. Categories: Fiction » Fantasy » Historical, Fiction » Fairy tales
Det finns de som aldrig fick sin saga berättad. I år efter år har dessa sagornas bifigurer bidat sin tid i böckernas marginaler, otåligt väntande. Ytterligare andra har stillatigande tvingats bevittna hur deras saga förvanskats till oigenkännlighet. Förgäves har de väntat på upprättelse. Väntat på att de nedpräntade bokstäverna ska bilda de ord som gått förlorade.
Väktarnas dotter
Price: Free! Words: 81,370. Language: Swedish. Published: December 12, 2012 by Mörkersdottir förlag. Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Romance » Fantasy
Shanna, den vilda och vackra dottern till Karima och Nilor, en gång Väktare över eld och luft, befinner sig i gränslandet mellan barndomens trygghet och vuxenlivets lockelser. Enligt en profetia utgör hon början på den blodslinje som en gång kan komma att rädda naturen från människors obarmhärtighet och enfald, och hon känner ansvaret att föra arvet vidare tynga.

Emma Lundqvist's tag cloud