George Penchev

Biography

Георги Пенчев е професор по екологично право и доктор по право в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Води лекционни курсове по учебната дисциплина “Екологично право” в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Водил е такива лекционни курсове в Бургаския свободен университет, Варненския технически университет, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Академията на МВР и Биологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор е на 8 книги и над 200 статии, предимно в областта на екологичното право.

Where to buy in print


Books

Принципи на българското екологично право
Price: $4.99 USD. Words: 114,400. Language: Bulgarian. Published: April 26, 2017 by Aleksandar Milanov. Categories: Nonfiction » Law » Environmental law
Книгата е посветена на един от фундаменталните проблеми на екологичното право, а именно неговите принципи. Тя е насочена към задълбочен анализ на принципите на правото в общотеоретичен контекст, както и към отделни принципи на българското екологично право, на правото на Европейския съюз и на международното екологично право в светлината на международните договори с участието на Република България.

George Penchev's tag cloud