Gerard Jaryczewski

Biography

I am a lover, a seeker and a student of wisdom. In May this year I published "The book of grains. Sketches from journey in search of wisdom", which contains short, synthetic articles on miscellanous topics which I found to be relevant when searching wisdom. And now I am improving knowledge and skills, sharing new and old discoveries on the blog "The study of wisdom" (http://studiummadrosci.blogspot.com).

Jestem miłośnikiem, poszukiwaczem i studentem mądrości. W maju br. wydałem książkę pt. "Księga ziaren. Szkice z podróży w poszukiwaniu mądrości", zawierającą krótkie, syntetyczne teksty poświęcone różnym tematom, które uznałem za istotne podczas poszukiwań. A teraz pogłębiam wiedzę i umiejętności, dzieląc się nowymi i starymi odkryciami na blogu pt. "Studium mądrości" (http://studiummadrosci.blogspot.com).

Where to find Gerard Jaryczewski online


Books

This member has not published any books.