Konrad Beniamin Puławski

Biography

Absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Swoje akademickie doświadczenie w czasie studiów poszerzał m.in. w jednostce cywilno-wojskowej Kara Harp Okulu w Turcji gdzie konfrontował swoją wiedzą z kulturą muzułmanów. Pasjonat tematyki Bliskiego Wschodu oraz twórca muzycznego serwisu internetowego Laboratorium Muzycznych Fuzji.

Where to find Konrad Beniamin Puławski online


Books

Bezpieczeństwo militarne Islamskiej Republiki Iranu w kontekście polityki międzynarodowej
Price: $9.90 USD. Words: 34,340. Language: Polish. Published: January 9, 2015. Categories: Nonfiction » Politics and Current Affairs » Islamic militancy, Nonfiction » Politics and Current Affairs » World politics
Celem pracy było zapoznanie się z potencjalnymi determinantami wytyczającymi strategię irańskiej polityki zagranicznej w aspekcie przemian kulturowych, również przez wzgląd na rozwój historycznego dziedzictwa. Skupiono się również na analizie determinantów położenia geostrategicznego Iranu, którego regionalne środowisko i ogólny kontekst społeczno-polityczny wpływa na koniunkturę tego państwa.
Dziedzictwo religijne Islamu. Ideologiczny asumpt eskalacji konfliktu społeczno-politycznego na tle kulturowo-cywilizacyjnego pluralizmu
Price: $9.90 USD. Words: 42,570. Language: Polish. Published: November 14, 2014. Categories: Nonfiction » Social Science » Islamic studies
Celem pracy było scharakteryzowanie źródeł wszelkich elementów wpływających na negatywne reperkusje w kwestii zawiązanego dialogu chrześcijańsko-islamskiego na tle zmieniającej się rzeczywistości i kierunku możliwych interpretacji prognostycznych dalszego rozwoju procesów odziaływujących na dynamikę uniwersalistycznej wizji determinizmu religijno-kulturowego i warunków potencjalnej uniformizacji.

Konrad Beniamin Puławski's tag cloud