Gulam Ali Abdüllah

Books

Makâmât-i Mazhariyye
Price: Free! Words: 62,650. Language: Turkish. Published: August 7, 2012 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religious history
Gulâm Alî ismi ile bilinen bu fakîr Abdüllah (Dehlevî) “afâ anhu” bildiririm ki, bu kitâb, kemâlât ve ma’rifetler sâhibi destgâh hazret-i Mevlevî Naîmullahın, mürşidimiz ve seyyidimiz tarîkat nûrlarının kaynağı, hakîkat sırlarının menbâı, yakîn ve irfân erbâbının rehberi, Şemsüddîn Habîbullah hazret-i Mirzâ Cân-ı Cânânın “radıyallahü teâlâ anh” hâlleri ve halîfelerinin hâlleri ile alâkalıdır.

Gulam Ali Abdüllah's tag cloud