Hasan Yavash

Books

Libri Namazit
Price: Free! Words: 58,120. Language: Albanian. Published: June 25, 2012 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Prayerbooks / General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
(5.00)
Ky libër përmban nëntë njësi. Spjegimi mbi Itikati Ehl-i synetin, namazin, abdesin, guslin, tejemumin, agjërimin, haxhin dhe zeqatin. Në fund të librit mbi namazin janë paraqitur duat të cilat duhet të thuhen gjatë faljes së namazit por edhe jashta namazit. Këto sure dhe dua mund të ndëgjohen edhe me zë.

Hasan Yavash's tag cloud