Huy Huynh

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Huy Huynh

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Jan. 04, 2013

    Cám ơn tác giả rất nhiều đã dành thời gian thu thập thông tin và viết cuốn sách này. Sau khi đọc xong phần 1, tôi cứ tự nghĩ không biết đến bao giờ các nhà in ở VN dám nhận in cuốn sách hay như vậy để mọi người, nhất là lớp trẻ, có thêm một kênh nhìn nhận lịch sử về đất nước mình. "Văn là người". Tác giả là người sinh ra tại vùng đất từng được xem là cái nôi của "cách mạng" nên việc có phần nào "nhẹ nhàng" với những sai lầm trong điều hành đất nước của một số người là điều có thể hiểu được. Hoặc, nhiều tình tiết đau lòng liên quan đến chuyện vượt biên chưa/không được tác giả kể ra. Tuy vậy, tôi cho rằng, trong phần 1, tác giả đã cố gắng mô tả trung thực nhất trong điều kiện có thể. Suy cho cùng, khó có thể yêu cầu tác giả đưa ra hết toàn bộ 20 năm lịch sử đất nước trong vài trăm trang sách. Tôi đón đọc phần 2 để sẽ có sự nhận xét tổng thể hơn.