Huỳnh Lê Nhật Tấn

Biography

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Nhà thơ. Họa sĩ.

Sinh năm 1973 tại Tp.Đà Nẵng.
Tác phầm chính: Men Da (Tập thơ - Da Vàng 2009)

Triền lãm Tranh Thơ - Graphic art chủ đề "Dấu Nối Sinh Tồn" (Hà Nội 2009).

Và nhiểu thơ, bài viết trên Hợp Lưu, Da Màu, Tiền vệ, talawas,

Evăn, Văn Chương Việt, Sông Hương...

Books

MendA
Price: Free! Words: 13,410. Language: Vietnamese. Published: August 17, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Huỳnh Lê Nhật Tấn MendA thơ Copyrighted by Huỳnh Lê Nhật Tấn Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-0561-2

Huỳnh Lê Nhật Tấn's tag cloud