Ictroi

Publisher info

I have more than 12 years’ experience in IT Industry of that I have 8 years’ experience consulting, selling & implementing ERP, CRM & Business Intelligent Solution worldwide.
I am experienced in Project Management, Resource Planning, P/L responsibility, Service Deliveries, Quality control, Account Management.
Expertise & Values:

• Experience in Textile and Garment , Platics, Dealer Management Solution....
• Project management experience for large and medium business
• ERP, CRM, Retail, BI solution consulting
• Sales & Presales Experience
• Experienced in G/L, AR, AP, Fixed Assets, SOP, POP, Inventory, Jobs Costing, Services Mgmt., HR, Manufacturing.

Where to find Ictroi online

Series

Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men
Oracle E-Business Suite được biết đến là một trong những giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Đây là bộ gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lí hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa… Bộ Sách là tài liệu thiết thực giúp người đọc hiểu các quy trình công ty sản xuất và Kinh Doanh Gạch Men cũng như các bước để áp dụng giải pháp ERP Oracle vào quản lý doanh nghiệp như thế nào. Bộ Sách gồm 6 Tập: Tập 1: Quy Trình Bán Hàng Thu Tiền Tập 2: Quy Trình Mua Hàng Trả Tiền Tập 3: Quy Trình Quản Lý Kho Hàng Hóa Vật Tư Tập 4: Quy Trình Quản Lý Sản Xuất Tập 5: Quy Trình Quản lý Tài Sản Cố Định Tập 6: Quy Trình Kế Toán Tổng Hợp
Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào. Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ gồm 07 Tập: Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh- Thu Tiền Tập 2 Quy Trình Mua hàng trả tiền Tập 3:Quản lý kho hàng Tập 4: Quản lý Thu Chi Tập 5: Quản lý Tài sản cố định Công cụ dụng cụ Tập 6:Quả lý Nhân sự tiền Lương Tập 7: Quản lý Kê toán tổng hợp và thuế
Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản
Tuyển tập bộ tài liệu giới thiệu giải pháp đâu tư giải pháp ERP cho Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản gồm 8 Tập: Tập 1: Phân Hệ Mua Hàng Tập 2: Quản lý Kho Tập 3: Quản lý bán hàng và phân phối Tập 4: Quản lý kế hoạch và sản xuất chất lượng Tập 5: Quản lý Tài sản cố định Tập 6. Quản lý tài chính kế tóan Tập 7: Nhân Sự Tiền Lương. Tập 8: Quản lý Mối quan hệ khách hàng (CRM)
Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May
Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh: I.Quy trình quản lý đơn đặt hàng, II.Kế hoạch sản xuất, III.Tính định mức nguyên phụ liệu, IV.Cân đối nguyên phụ liệu,V.Mua nguyên phụ liệu, VI.Xuất hàng Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May: I.Công đoạn cắt,II.Công đoạn may, III.Công đoạn hoàn thành, IV. Quản lý gia công ngoài, V.Quản lý thanh lý Nguyên Phụ liệu sản xuất, VI.Giá thành sản xuất, Tập 3 Quy Trình Quản lý tài sản thiết bị máy móc Nội dung Sách: I.Quy Trình Mua Tài Sản , II. Quy trình cho thuê tài sản, III. Quy trình đi thuê tài sản, IV. Quy trình sữa chữa, V. Quy trình bảo trì, VI. Quy trình sữa chữa VII. Quy trình thanh lý tài sản máy móc Tập 4 Quy Trình Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương I.Quản Lý Thông Tin Nhân Viên ,II. Quy trình chấm công,III. Quy trình quản lý các loại bảo hiểm, IV. Quy trình tính lương, V. Quy trình tuyển dụng,VI. Quy trình đào tạo,VII. Quy trình đánh giá nhân viên
Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Thông điệp mà sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: 1.Giúp chủ doanh nghiệp hiểu được giải pháp ERP là gì? 2. Áp dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp như thế nào? 3. Lợi ích của cụ thể của giải pháp ERP gồm những gì? 4. Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh? 5. Xác định rủi ro và thách thức khi đầu tư giải pháp ERP đồng thời đề xuất phương án phòng ngừa để đầu tư thành công. CẤU TRÚC CỦA SỔ TAY Để tiện cho việc theo dõi và tra cứu thông tin, cuốn Sổ tay này được chia làm 3 tập: Tập 1: Giới thiệu tổng quan về quá trình đầu tư giải pháp ERP Tập 2: Trình bày chi tiết xác định các yêu cầu từ các bộ phận / phòng ban của doanh nghiệp khi đầu tư giải pháp ERP Tập 3 Phần 1:Trình bày quá trình chọn lựa nhà cung cấp giải pháp ERP: Phần 2: Quản lý dự án ERP như thế nào?
Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY
Tuyển tập bộ tài liệu giới thiệu giải pháp SAP ERP cho ngành DỆT MAY gồm: 1. Phân Hệ Mua Hàng và quản lý Kho 2. Quản lý bán hàng và phân phối 3. Quản lý kế hoạch và sản xuất 4. Quản lý tài chính kế tóan 5. Phân hệ báo cáo thông mình (BI). 6. Giới thiệu đặc tính kỹ thuật của giải pháp SAP ERP cho ngành May 7. Hạ Tầng công nghệ để triển khai SAP ERP

Books

Tập 6: Quy Trình Kế Toán Tổng Hợp- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men
Series: Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men. Price: $14.90 USD. Words: 950. Language: Vietnamese. Published: November 28, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Oracle E-Business Suite được biết đến là một trong những giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Đây là bộ gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lí hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa… Tập 6 của bộ sách giới thiệu tất cả quy trình và nghiệp vụ kế toán tổng hợp cho công ty sản xuất và kinh doanh GẠCH MEN
Tập 5: Quy Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men
Series: Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men. Price: $11.10 USD. Words: 850. Language: Vietnamese. Published: November 28, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Oracle E-Business Suite được biết đến là một trong những giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Đây là bộ gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lí hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa… Tập 5 của bộ sách giới thiệu các quy trình và nghiệp vụ liên quan đến quản lý tài sản cố định ở công ty sản xuất và kinh doanh GẠCH MEN.
Tập 4: Quy Trình Quản Lý Sản Xuất- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men
Series: Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men. Price: $22.90 USD. Words: 2,100. Language: Vietnamese. Published: November 28, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Oracle E-Business Suite được biết đến là một trong những giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Tập 4 của bộ sách giới thiệu các quy trình liên quan đến sản xuất ngạch men, sách không chỉ giúp cho người đọc nắm được các quy trình hoạt động sản xuất gạch men mà còn giúp cho người đọc biết được giải pháp ERP Oracle giải quyết bài toán sản xuất GẠCH MEN Như thế nào?
Tập 3: Quản Lý Kho Hàng Hóa Vật Tư- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Me
Series: Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men. Price: $17.80 USD. Words: 1,190. Language: Vietnamese. Published: November 28, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Oracle E-Business Suite được biết đến là một trong những giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Đây là bộ gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lí hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa… Tập 3 của bộ sách giới thiệu 07 quy trình và 20 nghiệp vụ, bao quát hết tất cả nghiệp vụ quản lý kho hàng hóa vật tư của công ty GẠCH MEN
Tập 2: Quy Trình Mua Hàng Trả Tiền- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men
Series: Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men. Price: $19.80 USD. Words: 3,210. Language: Vietnamese. Published: November 28, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Oracle E-Business Suite được biết đến là một trong những giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Đây là bộ gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lí hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa… Tập 2 của bộ sách giới thiệu 10 quy trình và 44 nghiệp vụ, bao quát hết tất cả nghiệp vụ từ MUA HÀNG đến TRẢ TIỀN của công ty GẠCH MEN.
Tập 1: Quy Trình Bán Hàng Thu Tiền- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men
Series: Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men. Price: $19.90 USD. Words: 2,990. Language: Vietnamese. Published: November 28, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Oracle E-Business Suite được biết đến là một trong những giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Đây là bộ gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lí hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa… Tập 1 của bộ sách giới thiệu 08 quy trình và 47 nghiệp vụ, bao quát hết tất cả nghiệp vụ từ bán hàng đến thu tiền của công ty GẠCH MEN.
Tập 7 Kế Toán Tổng Hợp-Thuế Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $11.80 USD. Words: 7,750. Language: English. Published: October 1, 2016. Categories: Essay » Business
Tập 7 giới thiệu 2 phần: Quy trình khóa sổ cuối tháng được bắt đầu từ khi tiến hành cập nhật dữ liệu từ các phân hệ của hệ thống kế toán cho đến khi báo cáo tài chính được lập và được kế toán trưởng và Ban giám đốc phê duyệt ngoài ra có quy trình Quy trình thuế và các khoản phải nộp NSNN bắt đầu khi có phát sinh khoản nợ thuế hoặc nghĩa vụ phải nộp đối với NSNN.
Tập 6 Quy Trình quản lý Nhân sự Tiền Lương- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $11.80 USD. Words: 8,160. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Nhân lực là tài sản quý nhất của doanh nghiệp đặc biệt đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Chất lương của nguồn lực quyết định đến khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường, làm sao để nâng cao chất lượng nguồn lực? tạo động lực để nhân viên công hiến và tạo môi trường để nhân viên thể hiện, phát huy hết khả năng của mình đó luôn là cầu hỏi lớn của lãnh đạo doanh nghiệp.
Tập 5 Quy trình quản lý Tài sản công cụ dụng cụ- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $13.70 USD. Words: 12,250. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Làm sao quản lý tốt tài sản từ khi mua đến lúc thanh lý tài sản. Để cho tài sản luôn ở trạng thái hoạt động tốt thì công tác bảo trì, bảo hành, sữa chữa luôn được chuẩn bị tốt. ngoải ra việc quản lý mua bảo hiểm cho 1 số tài sản có giá trị cao cũng cần phải cân nhắc để hạn chế rủi ro. Tập 5 Quy trình quản lý Tài sản công cụ dụng cụ sẽ mô tả chi tiết các quy trình này và các bút toán hạch toán.
Tập 4 Quy trình quản lý Thu Chi Tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $13.80 USD. Words: 10,650. Language: English. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Dòng tiền rất quan trọng đối với doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thương mai, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động vì dòng tiền không tôt mặt dù có tài sản khổng lồ. Làm sao quản lý được dòng tiền vào - ra của doanh nghiệp? kiểm soát tốt dòng tiền thu, hạn chế nợ quá hạn? đảm bảo các khoản chi đều theo kế hoạch hoặc được phế duyệt? quyển tập 4 sẽ mô tả chi tiết các quy trình.
Tập 3 Quản lý Kho- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $11.90 USD. Words: 7,950. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Làm thế nào để quản lý tốt tồn kho đối với doanh nghiệp thương mai? Quay vòng nhanh tồn kho, quản lý tốt hàng tồn kho hạn chế hư hỏng, mất mát. Ghi nhận tất cả các hoạt động xuất - Nhâp và tính tồn kho một cách chính xác? bên cạch đó các bút toán kế toán hạch toán như thế nào ứng với mỗi loại nghiệp vụ xuất nhập kho? Tập 3 của bộ sách sẽ mô tả chi tiết.
Tập 2 Mua hàng trả tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $12.60 USD. Words: 9,450. Language: Vietnamese. Published: September 21, 2016. Categories: Essay » Business
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì dòng tiền chi không được kiểm soát theo kế hoạch dẫn mất thanh khoản trong công ty. Tập 2 bộ tài liệu sẽ giúp bạn nhìn rõ các quy trình mua hàng và cơ chế kiểm soát dòng tiền ra cũng như quy trình đánh giá nhà cung cấp phòng ngừa các rủi ro thường gặp trong các công ty thương mại dịch vụ.
Các Bước Triển Khai 5S ở Doanh Nghiệp
Price: $11.80 USD. Words: 4,790. Language: Vietnamese. Published: July 17, 2016. Categories: Essay » Business
5S là phương pháp quản lý có thể giúp hạn chế lãng phí, cải tiến năng xuất, tuy nhiên phương pháp này vẫn chưa phổ biến ở doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, tài liệu sẽ mô tả chi tiết các bước triển khai 5S, những kho khăn khi áp dung ở doanh nghiệp Việt Nam đồng thời cũng đưa ra giải pháp để triển khai 5S Thành công.
Tập 7: Quản lý Nhân Sự Tiền Lương- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $13.80 USD. Words: 3,020. Language: Vietnamese. Published: July 16, 2016. Categories: Essay » Business
Hệ thống quản trị nhân sự giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp và Bộ phận Nhân sự quản lý một cách chuyên nghiệp và có hệ thống tất cả các thông tin về nhân sự của Công ty xuyên suốt các quá trình Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý cán bộ nhân viên, ... và chi trả lương, thưởng, thu nhập, bảo hiểm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tập 7 của bộ sách giới thiệu chi tiết các quy trình về quản lý Nhân Sự Tiền Lương
Tập 6: Quản lý Tài Chính Kế Toán- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $16.90 USD. Words: 6,000. Language: Vietnamese. Published: July 13, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Hệ thống tài chính kế toán là thành phần quan trọng của doanh nghiệp, hệ thống tài chính kế toán không những ghi nhận các nghiệp vụ pháp sinh hàng ngày, các bút toán hạch toán mà còn quản lý kế hoạch tài chính,giám sát và kiểm soát tài chính ở tất cả phòng ban, nhà máy. Tập 6 cung cấp người đọc chi tiết về các phần hành liên quan các nghiệp vụ Tài chính kế toán ở doanh nghiệp Thủy Hải Sản.
Tập 5: Quản lý Tài Sản Thiêt Bị Máy Móc- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $11.79 USD. Words: 1,110. Language: Vietnamese. Published: June 17, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Điều tra tại nhiều nước trên thế giới cho thấy: Cứ 1 USD chi cho chương trình quản lý bảo trì giám sát thiết bị máy móc sẽ tiết kiệm trung bình được 5 USD và từ 10 đến 15 USD nói riêng cho ngành Thủy Hải Sản. Do những thiệt hại to lớn có thể xảy ra nếu hệ thống sản xuất của nhà máy bị ngưng trệ nên công việc quản máy móc luôn là yếu tố quan trọng đối với doanh Nghiệp Thủy Hải Sản.
Tập 4: Quản lý Sản Xuất và Chất lượng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $16.80 USD. Words: 3,400. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Tập 4 sổ tay mô tả quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm bán ra cũng như nguyên liệu mua vào, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tập 4 sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến tổ chức và vận hành các quy trình sản xuất, quản lý chất lượng trong ngành chế biến thủy sản như thế nào?
Tập 3: Quản lý Bán Hàng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $12.70 USD. Words: 3,880. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Tập 3 sổ tay mô tả quy trình bán hàng, tập 3 sẽ trả lời cho những câu hỏi: Quy trình quản lý bán hàng theo đơn đặt hàng ( Make to order) và quản lý theo hàng tồn kho như thế nào? quản lý việc giao hàng? Đơn hàng xuất khẩu thì quản lý như thế nào? các danh mục khách hàng, chính sách bán hàng..
Tập 2: Quản lý Kho nguyên liệu vật tư thành phẩm - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $10.80 USD. Words: 2,170. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Tập 2 sổ tay mô tả quy trình về quản lý hàng tồn kho, tập nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: Tổ chức kho như thế nào? danh mục nguyên liệu- Vật tư- Hàng Hóa quản lý như thế nào? kiểm soát tồn kho an toàn, Các giao dịch xuất nhập kho như thế nào?
Tập 1: Mua Nguyên liệu vật tư hàng hóa - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $11.90 USD. Words: 2,960. Language: Vietnamese. Published: June 10, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Khi triển khai giải pháp, cần xác định tổ chức Doanh nghiệp sẽ vận hành như thế nào thông qua quy trình để thiết kế hệ thống phù hợp. Tập 1 sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: Việc mua NPL như thế nào? khi nào cần mua và mua nguyên liệu gì? số lượng bao nhiêu? mua Nhà cung cấp nào?
Quá Trình Đầu tư - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $9.90 USD. Words: 15,670. Language: Vietnamese. Published: May 21, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Thông điệp mà sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: Giúp chủ doanh nghiệp Thủy hải sản hiểu được giải pháp ERP là gì? Áp dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp thủy hải sản như thế nào? Lợi ích của cụ thể của giải pháp ERP gồm những gì? Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với các đặc thù của ngành thủy hải sản? Cần những chuẩn bị gì để triển khai thành công?
Mô Tả Quy Trình Hoạt Động và Bút toán hoạch toán
Price: $14.90 USD. Words: 17,430. Language: Vietnamese. Published: April 10, 2016. Categories: Essay » Business
Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc chi tiết các nghiệp vụ hoạt động của doanh nghiệp và bút toán định khoản các hoạt động đó.Cuốn sách Viết chia theo các loại nghiệp vụ theo phòng ban, giúp cho người đọc dễ áp dung kiến thưc vào thực tế công việc. Đặc biệt đối với những bạn làm IT muốn tìm hiểu hệ thống kế toán thì quyển sách này là công cụ hiệu quả.
Xây Dựng Hệ Thống KPI ở Doanh Nghiệp
Price: $9.90 USD. Words: 12,080. Language: Vietnamese. Published: March 7, 2016. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức danh đó. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân.
Giải Pháp Erp Oracle E-Business Suite
Price: $8.80 USD. Words: 27,650. Language: Vietnamese. Published: February 2, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Có bốn thành phần chính trong ORACLE E-BUSINESS SUITE: Quản lý đơn đặt hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài chính kế toán và Quản lý sản xuất nhằm cung cấp nền tảng quản lý doanh nghiệp thống nhất mà các doanh nghiệp tầm trung cần.
SAP ERP Solution Consumer Products Industry
Price: $12.00 USD. Words: 6,350. Language: English. Published: January 16, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Best-run consumer products companies meet the needs of dynamic Consumers and demanding channels while responding to the evolving business requirements of global markets in a persistently uncertain economy by focusing on key imperatives. Understanding the value drivers for each of these priorities is key to executing as a best-run consumer products company.
SAP ERP Solution Wholesale Distribution industry
Price: $12.00 USD. Words: 6,430. Language: English. Published: January 16, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
“Differentiate the business, no matter its size, by proactively understanding customer needs. Improve insight and execution to achieve operational excellence, profitable growth, and improved cash flow” Distributors face increasing demands from customers and suppliers. With SAP solutions, they can better understand customer and supplier needs, grow the business...
7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng ở Doanh Nghiêp
Price: $8.88 USD. Words: 5,770. Language: Vietnamese. Published: October 4, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Làm sao để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng luôn là câu hỏi thường trực với lãnh đạo doanh nghiệp, và chọn công cụ nào để đem lại hiệu quả? Thực tế đã chứng minh :Với việc áp dụng 7 công cụ thống kê có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp...
Quy Trình Hoạt Động Doanh Nghiệp May- Tập 4 Quy Trình Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May. Price: $10.90 USD. Words: 290. Language: Vietnamese. Published: October 1, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao động,Nữa đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 10 tỷ USD.Với việc tham gia hội nhập sâu-rộng và đặc biệt tham gia TPP, thuế xuất giảm từ 17,5% xuống 0% làm cho cho sức cạnh tranh ngành May Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giớ thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY
Quy Trình Hoạt Động Doanh Nghiệp May- Tập 3 Quy Trình Quản lý tài sản thiết bị máy móc
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May. Price: $9.90 USD. Words: 620. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao động,Nữa đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 10 tỷ USD. Với việc tham gia hội nhập sâu-rộng và đặc biệt tham gia TPP, thuế xuất giảm từ 17,5% xuống 0% làm cho cho sức cạnh tranh ngành May Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giớ thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY
Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May. Price: $12.90 USD. Words: 4,680. Language: Vietnamese. Published: September 17, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao động,Nữa đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 10 tỷ USD. Với việc tham gia hội nhập sâu-rộng và đặc biệt tham gia TPP, thuế xuất giảm từ 17,5% xuống 0% làm cho cho sức cạnh tranh ngành May Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giớ thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY
Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May. Price: $12.90 USD. Words: 8,620. Language: Vietnamese. Published: September 10, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao động,Nữa đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 10 tỷ USD. Với việc tham gia hội nhập sâu-rộng và đặc biệt tham gia TPP, thuế xuất giảm từ 17,5% xuống 0% làm cho cho sức cạnh tranh ngành May Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giớ thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY
Lựa chọn giải pháp và tổ chức triển khai - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $9.89 USD. Words: 6,480. Language: Vietnamese. Published: June 15, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển và yêu cầu quản lý luôn là câu hỏi khó trả lời. Tập 3 Của sổ tay hướng dẫn đâu tư ERP cho doanh Nghiệp sẽ giúp các bạn thấy rõ quá trình chọn lựa giải pháp/ nhà cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai, sau khi chon được nhà cung cấp làm sao phối hơp tốt với nhà cung cấp đề triển khai thành công dự án...
Chuẩn Bị Chi tiết yêu cầu chức năng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $12.90 USD. Words: 7,730. Language: Vietnamese. Published: June 15, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Tập 2 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức chi tiết về các yêu cầu theo phòng ban, Sổ tay không những Giúp bạn đọc có cách tiếp cận một cách tổng thể trên toàn doanh nghiệp mà còn giúp bạn đọc hiểu đến chi tiết ở từng phòng ban. Những Thông kê chi tiết các yêu cầu rất hữu ích cho doanh nghiệp,là tài liệu tham khảo rất giá trị.
Hệ thống báo cáo tổng hợp dành cho Lãnh Đạo SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $5.40 USD. Words: 1,820. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business
Hệ thống BI cho phép truy cập ngay lập tức tất cả những dữ liệu cần thiết. Việc này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí xử lý dữ liệu. Giải pháp cung cấp được thiết kế mở nên việc tích hợp với các ứng dụng khác, thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn trở nên dễ dàng và tiết kiệm được nhiều chi phí.
Phân Hệ Quản Lý Kế tóan Tài Chính & Kế Toán Quản trị SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $8.90 USD. Words: 8,220. Language: English. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Các thông tin về kế toán tài chính cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp như kiểm toán, cơ quan thuế, cổ đông,… Các thông tin này thường được cung cấp dưới dạng các báo cáo tài chính chuẩn.Các thông tin về kế toán quản trị dành cho các đối tượng bên trong doanh nghiệp như ban lãnh đạo, các cấp quản lý,… dùng cho mục đích hỗ trợ ra quyết định.
Phân Hệ Lập Kế Hoạch và Quản Lý Sản Xuất SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $12.80 USD. Words: 13,080. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Mô hình sản xuất của ngành Dệt: được xếp vào mô hình sản xuất liên tục (Process): Quản lý chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, trong suốt quá trình sản xuất cho đến khi có hàng để bán. Mô hình sản xuất của ngành May: được xếp vào mô hình sản xuất lắp ráp, rời rạc (Discrete). Một mã sản phẩm có nhiều size và màu. Khách hàng đặt hàng với số lượng theo từng size và màu.
Phân Hệ Bán Hàng và Phân Phối SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $11.80 USD. Words: 8,060. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Với đặc thù ngành dệt may là có rất nhiều sản phẩm cùng kiểu nhưng khác nhau về quy cách như màu sắc, khổ vải, kích cỡ… Sản phẩm SAP cung cấp sẵn các công cụ, giải pháp giúp đơn giản hóa việc tạo mã cũng như giảm đáng kể thời gian thao tác trên hệ thống và số lượng mã hàng cần khai báo.Giải pháp bán hàng giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ quy trình bán hàng.
Phân Hệ Mua Hàng và quản lý Kho SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $9.90 USD. Words: 8,940. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
Phân hệ Quản lý vật tư (Material Management – MM) trong hệ thống SAP AFS là một giải pháp toàn diện cho các nghiệp vụ mua hàng và quản lý kho trong lĩnh vực dệt may và giầy dép (SAP AFS). Phân hệ MM cung cấp các công cụ được sử dụng trong toàn bộ quy trình mua hàng và quản lý kho như lập kế hoạch vật tư (MRP), Mua hàng (Purchasing), Nhận hàng (Goods Receipt – GR), Quản lý kho..
Đặc Tính Kỹ Thuật Giải Pháp SAP AFS Ngành Dệt May
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $8.90 USD. Words: 9,770. Language: Vietnamese. Published: June 10, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
Giới thiệu tất cả đặc tính kỷ Thuật của giải pháp SAP ERP (AFS) Cho ngành Dệt May: Đáp ứng đặc thù ngành Dệt May, khả năng uyên chuyển, linh hoạt có khả năng mở rộng...
SAP ERP SOLUTION For Pharmaceuticals industry
Price: $13.90 USD. Words: 16,380. Language: English. Published: June 9, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
Pharmaceuticals are big business these days – even for the little guys. Greater consumer priority on health and fitness, an increase in disposable income, and longer life expectancy have all contributed to the recent boom in medical science. SAP Best Practices for Pharmaceuticals to meet these challenges – faster and more efficiently.
Tập 1 Bán hàng thu tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $12.99 USD. Words: 10,600. Language: Vietnamese. Published: June 9, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào.
Quá Trình Đầu tư - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $9.90 USD. Words: 13,760. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Tập 1 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức thiết thực về ERP, cũng như cách thức chọn lựa đầu tư và triển khai thành công giải pháp ERP nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
SAP ERP Solution For Textile and Garment industry
Price: $12.90 USD. Words: 6,620. Language: American English. Published: May 25, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
The Book introduce ERP Modules: Material Management (MM) Sales Distribution (SD) Production Planning (PP) Quality Management (QM) Financial Accounting/Controlling (FI/CO) Business Intelligence (BI)

Ictroi's tag cloud

5s    7 cong cu    accounting    accounts payable    accounts receivable    afs    aim    ap dung 5s    asap    ban hang    bang gia    bao cao    bao cao tien kha thi    bao duong    bao gia    bao hanh    bao hiem    bao tri    bi    bo chung tu    bom    business intelligence    but toan    can doi    cham cong    cham soc    chat luong    che bien    chi tien    chiec khau    chiet khau    chinh sach ban hang    cho erp    cho thue    chon lua    chuan bi dau tu erp    cong cu dung cu    cong no    cong no phai tra    control chart    customer    danh gia    danh gia chat luong    dao tao    dau tu erp    det may    di thue    dieu chinh    dieu chuyen    dinh khoan    dinhmuc    discrete    distribution    doanh nghiep    doanh thu    don hang mua    don hang xuat khau    dong ky    dong tien    duyet chi tien    duyet mua    ebs    erp    erp ebs    erp oracle    erp oralce    erp sap    erp software    erp solutions    fico    financial accounting    finanicial    gan a    general ledger    gia cong    gia thanh    giai phap    giao hang    gl    hai san    han su dung    hang dong    hang fob    hang hoa    hang kho    histogram    hoa don    hoa don ban    hoa don mua    hoach toan    implement    implement erp    industry    inventory    invest erp    ke hoach chi    ke hoach san xuat    ke hoach vat tu    ke toan    ke toan tong hop    ke toan truong    ket chuyen    khach hang    khau hao    kho    kho lanh    khuyen mai    kiem ke kho    kiem soat    kiem soat noi bo    kiem tra chat luong    kinh doanh    kpi    kpi ban hang    kpi hanh chinh    kpi ke toan    kpi kho    location    luong ngoai gio    luu do    ma vat tu    make to order    make to stock    marketing    mat hang    material management    mau    may    may fob    may gia cong    may hang fob    may moc    may viet nam    min max    mm    mo hinh khau hao    mrp    mto    mts    mua    mua hang    mua nguyen lieu    mua tai san    mua vat tu    muc    nguyen ieu ca    nguyen lieu    nguyen phu lieu    nha cung cap    nhan hang    nhan qua    nhan su    nhap khau    nhap kho    oracle    order    order to cash    pareto    phai thu    phai tra    phan bo    phan bo khau khao    phan mem    phan tich    pharmaceutical    phat trien san pham    phe duyet    phieu chi    phieu nhap kho    phieu thu    phieu xuat kho    phong ban    pp    process    procure to pay    production planning    purchase    quan ly    quan ly chat luong    quan ly du an    quan ly kho    quy trinh    quy trinh kho    quy trinh san xuat    quy trinh trien khai    routing    sach se    sales    sales distribution    sales process    san xuat    sang loc    sang san    sap    sap afs    sap erp    sap fo rconsumer products    sap xep    scatter diagram    size    size v mu    so diep    so tay    sua chua    tai chinh    tai san    tai san co ding    tai san co dinh    tam ung    textile    textile and garment industry    thanh ly    thanh ly tai san    thanh pham    thanh toan    that nghiep    thiet bi    thiet bi may moc    thong minh    thu nhap ca nhan    thu tien    thu tin    thue    thue vat    thuy hai san    thuy san    tien luong    tien vay    tinh luong    to chuc    tom    ton kho    ton kho an toan    tong hop    tra hang    tra tien    trien khai    trien khai 5s    truy xuat nguon goc    tuyen dung    uy nhiem chi    vat tu    warehouse    wholesale    xay dung kpi    xuat khau    xuat khau may    xuat kho    xuat nguyen lieu    xuat noi bo    y te    yeu cau