John Steinberg

Biography

Ph.D. in educational psychology. John is the author of 48 printed books, 30 e-books and 600 columns. Born in the USA, living in Sweden since 1971. Former university lecturer och elementary school principal. John Steinberg is known for enthusiasm, passion and his unique ability to combine theory and practice in his writings and public speaking. Lecture topics include: Strength finding, Strength based coaching, Humanistic Leadership, Classroom management, Co-coaching and The future of learning and education.

Where to find John Steinberg online


Where to buy in print


Series

Studiedagar i egen regi
Serien Studiedagar i egen regi innehåller åtta olika e-böcker som kan användas i skolans intern fortbildning, t ex vid studiedagar, pedagogiska diskussioner eller i arbetslag eller ämnesgrupper. Innehåller utgår ifrån John Steinbergs långa erfarenhet av lärarfortbildning och att leda studiedagar.

Books

Personal Growth for Democrats
Price: $4.25 USD. Words: 10,990. Language: English. Published: March 12, 2015. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Politics & Current Affairs » Current affairs
This may be the weirdest book you have ever read about personal growth. Personal growth is tied into societal development, something the self-help gurus rarely mention. This book is for Democrats only! Personal, practical, fun and serious.
The Big Six, Nr 1: Success- how to get it and keep it
Price: $3.25 USD. Words: 6,200. Language: English. Published: March 12, 2015. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
This is the first of six short, practical "self-help" books called The Big Six. The Big Six are: Success, Health, Work, Learning, Money and Love. John Steinberg summarizes some of the best advice in short, to-the-point e-books that gather the best advice of some of the world's most popular, informative and encouraging books about self-improvement. This book is about the best advice about success.
The Big Six, Nr 2: Health - how to get it and keep it
Price: $3.25 USD. Words: 6,000. Language: English. Published: March 12, 2015. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » healthy living
This is the second of six short, practical "self-help" books called The Big Six. The Big Six are: Success, Health, Work, Learning, Money and Love. John Steinberg summarizes some of the best advice in short, to-the-point e-books that gather the best advice of some of the world's most popular, informative and encouraging books about self-improvement. This books is about health - get it - keep it!
The Big Six, Nr 3: Work - How to get it and keep it
Price: $3.25 USD. Words: 6,090. Language: English. Published: March 12, 2015. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
This is the third of six short, practical "self-help" books called The Big Six. The Big Six are: Success, Health, Work, Learning, Money and Love. John Steinberg summarizes some of the best advice in short, to-the-point e-books that gather the best advice of some of the world's most popular, informative and encouraging books about self-improvement. This books is about thriving at work.
The Big Six, Nr 4: Learning - How to get it and keep it
Price: $3.25 USD. Words: 5,660. Language: English. Published: March 12, 2015. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Education & Study Guides » Professional development
This is the fourth of six short, practical "self-help" books called The Big Six. The Big Six are: Success, Health, Work, Learning, Money and Love. John Steinberg summarizes some of the best advice in short, to-the-point e-books that gather the best advice of some of the world's most popular, informative and encouraging books about self-improvement. This book is about how to learn.
The Big Six, Nr 5: Money - How to get it and grow it
Price: $3.25 USD. Words: 6,260. Language: English. Published: March 12, 2015. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
This is the fifth of six short, practical "self-help" books called The Big Six. The Big Six are: Success, Health, Work, Learning, Money and Love. John Steinberg summarizes some of the best advice from some of the most popular, informative and encouraging books about self-help in short, to-the-point e-books. Money - how to get it, keep it and grow it is the subject of this book.
The Big Six, Nr 6: Love: How to get it and keep it
Price: $3.25 USD. Words: 6,260. Language: English. Published: March 12, 2015. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Relationships & Family » Family relationships
This is the sixth of six short, practical "self-help" books called The Big Six. The Big Six are: Success, Health, Work, Learning, Money and Love. John Steinberg summarizes some of the best advice from some of the most popular, informative and encouraging books about self-help in short, to-the-point e-books. Book 6 is about love, love, love...
Kvalitetsutveckling: Nr 8 i serien Studiedagar i egen regi
Price: Free! Words: 9,520. Language: Swedish. Published: November 26, 2014. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Professional development
"Kvalitetsutveckling" ger en introduktion till idén om systematisk kvalitetsarbete på en skola eller förskola utifrån främst SIQs modell. Vad ska man tänka på om man ska gå framåt i skolans eller förskolans utveckling och hur systematisk behöver man vara?
Att samarbeta med dagens lustbarn och föräldrar: Nr 7 i serien Studiedagar i egen regi
Price: $3.99 USD. Words: 7,750. Language: Swedish. Published: November 26, 2014. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Professional development
Denna bok behandlar upplevelsen att alltfler barn har blivit individualister och har ibland svårt att anpassa sig gruppen - såsom skolan, fritids och förskolan rätt ofta förväntar. Hur kan vi bättre förstå deras tankar, bygga relationer och samarbeta med deras föräldrar? "Att samarbeta med dagens lustbarn och deras föräldrar" är nr 7 i en serie 8 e-böcker under rubriken Studiedagar i egen regi.
Anknytning: Nr 6 i serien Studiedagar i egen regi
Price: $3.99 USD. Words: 8,960. Language: Swedish. Published: November 26, 2014. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Professional development
"Anknytning" är nr 6 i en serie 8 e-böcker under rubriken Studiedagar i egen regi. Varje bok innehåller texter och förslag till övningar och samtal. "Anknytning" redogör för Gordon Neufelds anknytningsteori och ger en förklaringsmodell till att det finns många rastlösa barn och ungdomar idag. Samtidigt finns råd till hur vi kan "knyta an" och få ett förtroende och därmed få bättre relationer.
Att vända en klass: Nr 5 i serien Studiedagar i egen regi
Price: $3.99 USD. Words: 8,220. Language: Swedish. Published: November 26, 2014. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Professional development
"Att vända en klass" behandlar olika faktorer som kan bidra till att skapa arbetsro i klassrummet. Den bygger på John Steinbergs material om ledarskap i klassrummet och Åsa Souranders praktiska erfarenhet med att "vända" en grupp från oro till fokus.Denna bok ska inte förväxlas med boken Att vända en klass av John Steinberg och Åsa Sourander (Gothia Fortbildning). Beställ gärna den!
Undervisningen i centrum: Nr 4 i serien Studiedagar i egen regi
Price: $3.99 USD. Words: 6,290. Language: Swedish. Published: November 26, 2014. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Professional development
"Undervisningen i centrum" är nr 4 i en serie 8 e-böcker under rubriken Studiedagar i egen regi. Varje bok innehåller texter och förslag till övningar och samtal. "Undervisningen i centrum" ställer frågan om vår undervisning är det som verkligen är i fokus på skolan. Skolan har blivit alltmer en social institution men om kunskapsresultaten ska förbättras måste undervisningen prioriteras.
Värdegrundsarbete: Nr 3 i serien Studiedagar i egen regi
Price: $3.99 USD. Words: 6,560. Language: Swedish. Published: November 26, 2014. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Professional development
"Värdegrundsarbete" är nr 3 i en serie 8 e-böcker under rubriken Studiedagar i egen regi. Varje bok innehåller texter och förslag till övningar och samtal. "Värdegrundsarbete" syfte är att främja diskussion om vad som bidrar till goda resultat i skolans värdegrundsarbete. Här ställs viktiga frågor om fostran, föräldrarnas roll kontra skolans roll och hur man formulerar skolans regler och normer.
Omvärldsorientering: Nr 1 i serien Studiedagar i egen regi
Price: $3.99 USD. Words: 6,120. Language: Swedish. Published: November 25, 2014. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Professional development
"Omvärldsorientering" är nr 1 i en serie 8 e-böcker under rubriken Studiedagar i egen regi. Varje bok innehåller texter och förslag till övningar och samtal. "Omvärldsorientering" syfte är att öka insikter om det som händer i omvärlden som påverkar pedagogerna uppdrag och skolans/förskolan utveckling. Vilka konsekvenser har globaliseringen, digitaliseringen och värderingsförändringar på pedagogen.
Guldstunden: Nr 2 i serien Studiedagar i egen regi
Series: Studiedagar i egen regi. Price: $3.99 USD. Words: 5,900. Language: Swedish. Published: October 1, 2014. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Professional development
Detta är bok nr 2 i en serie e-böcker under rubriken Studiedagar i egen regi. Syftet är att ge skolor och förskolor underlag för pedagogiska samtal och intern fortbildning. Här finns förslag till en intern studiedag.

John Steinberg's tag cloud