Ngo ThanhLong

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Ngo ThanhLong

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Jan. 01, 2013
    (no rating)
    Cám ơn anh Huy Đức rất nhiều! Một cuốn sách rất hay, với rất nhiều tư liệu lịch sử đáng tin cậy, giúp thế hệ chúng tôi hiểu thêm được nhiều sự kiện vẫn đang bị che đậy lâu nay. Tôi nóng lòng đón chờ tiếp phần 2 của cuốn sách.