Long Nguyen, Sr

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Long Nguyen, Sr

  • Bên Thắng Cuộc: Quyền bính on Feb. 04, 2013

    Một quyển sách rất hay, mình chưa bao giờ được đọc những tin được coi là "nhạy cảm" một cách chính thống như thế này bao giờ. Cám ơn tác giả Huy Đức