אלירן עובד

Books

Milo's Journeys: Books 3-4
Series: Milo's Journeys, Book 3. Price: Free! Words: 1,200. Language: English. Originally Published: February 19, 2024 by Eliran Oved. Categories: Fiction
Dive into the heart of adventure with the second bundle of Milo's Journeys series, featuring the thrilling third and fourth parts: "Milo and the Biomechanoids" and "Milo and The Festival of Dragons."
Milo's Journeys: Books 1-2
Series: Milo's Journeys, Book 1. Price: Free! Words: 1,640. Language: English. Originally Published: February 19, 2024 by Eliran Oved. Categories: Fiction
This special edition combines the first two captivating installments of the Milo's Adventures series into one enchanting volume: "The Melody of The Enchanted Forest" and "Milo and The Shadow Realm." Follow the intrepid 6-year-old Milo with his brown hair and boundless curiosity as he embarks on two extraordinary journeys.
Milo and The Festival of Dragons
Series: Milo's Journeys, Book 4. Price: Free! Words: 890. Language: English. Originally Published: February 16, 2024 by Eliran Oved. Categories: Fiction
"Milo and the Festival of Dragons" is a heartwarming tale of adventure and friendship set in a magical forest. Join Milo, a brave six-year-old, as he befriends a lost dragon and embarks on a journey to reunite it with its family.
Milo & Biomechanoids
Series: Milo's Journeys, Book 3. Price: Free! Words: 460. Language: English. Originally Published: February 14, 2024 by Eliran Oved. Categories: Fiction
Milo and the Biomechanoids is an enchanting tale about Milo, a boy who learns the power of empathy and acceptance through his encounters with the Biomechanoids, mechanical beings from an enchanted forest.
Milo and The Shadow Realm
Series: Milo's Journeys, Book 2. Price: Free! Words: 760. Language: English. Originally Published: February 7, 2024 by Eliran Oved. Categories: Fiction
Embark on a thrilling adventure with Milo as he navigates The Shadow Realm—a mysterious parallel world filled with enchanting landscapes, curious creatures, and boundless mysteries. Join him on a quest of courage, discovery, and the enduring power of light in the face of darkness.
המנגינה של היער הקסום
Series: Milo's Journeys, Book 1. Price: Free! Words: 1,050. Language: Hebrew. Originally Published: February 2, 2024 by אלירן עובד. Categories: Fiction
ב 'המנגינה של היער הקסום', הצטרף אל מיילו במסע קסום אל יער מכוסם. עם לב מלא באומץ ולירה קסומה ביד, מיילו יוצא להרפתקה שמביאה תקווה ואור ליער שהיה שקט בעבר. סיפור זה מחמם את הלב, מכבד את החברות ואת הכוח המשנה של המוזיקה. זהו סיפור שישבור את הקוראים הצעירים ויעורר אותם להאמין בהקסם שבלבם.

אלירן עובד's tag cloud