Michelia

Biography

Bút danh: Michelia
Bút danh khác: Tuệ Nguyên
Tên thật: Thạch Trung Tuệ Nguyên
Dân tộc: Chăm
Sinh: 1982 tại Việt Nam
Cuối năm 2007 cùng Bỉm tự lập "NXB Tùy Tiện" tại Sài Gòn.

Hiện làm đủ thứ nghề để sống. vẫn lang thang và... viết.

Books

Mi & Ngôn Lời
Price: Free! Words: 14,440. Language: Vietnamese. Published: August 16, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Michelia Mi & Ngôn Lời Thơ Copyrighted by Michelia Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-4131-3

Michelia's tag cloud

ebook    ke sach    kesach    kesach ebook    mi ngon loi    michelia    poetry    smashwords    tho    vietnamese literature