Nguyễn Hàn Chung

Biography

Sinh quán Điện Bàn – Quảng Nam

Đã cộng tác thường xuyên với các tạp chí văn học trong nước và hải ngoại: Văn Nghệ, Tạp chí thơ, Hợp Lưu, các website: damau.org ,gio- o.com ,Văn chương Việt …
Hiện sống ở Houston Texas –Hoa Kỳ

Tác phẩm đã xuất bản:

Tìm tôi trong bóng (thơ) 1999

Nói hộ phù du (thơ ) 2002

Nghịch lưu của tuổi (thơ) 2011

Books

Nghịch lưu của tuổi
Price: Free! Words: 22,920. Language: Vietnamese. Published: June 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Thơ Nguyễn Hàn Chung Copyrighted by Nguyễn Hàn Chung Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-8019-0

Nguyễn Hàn Chung's tag cloud