Nguyễn Hưng Quốc

Biography

Nhà phê bình văn học; chủ bút tạp chí Việt (1998-2001), đồng chủ bút trang Tiền Vệ (2002~). Dạy các môn ngôn ngữ, văn học, văn hoá , và chiến tranh Việt Nam , tại đại học Victoria University, Úc.

Sách đã xuất bản:

Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam (Quê Mẹ, Paris, 1988)
Nghĩ về thơ (Văn Nghệ, California, 1989)
Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản (Văn Nghệ, California, 1991 & 1996)
Võ Phiến (Văn Nghệ, California, 1996)
Thơ, v.v… và v.v… (Văn Nghệ, California, 1996)
Văn học Việt Nam từ điểm nhìn h(ậu h)iện đại (Văn Nghệ, California, 2000)
Văn hoá văn chương Việt Nam (Văn Mới, California, 2002)
Sống với chữ (Văn Mới, California, 2004)
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác (Văn Mới, California, 2006)
Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học (Văn Mới, California, 2007)
Socialist Realism in Vietnamese Literature (VDM, Germany, 2008).

Thỉnh thoảng còn ký tên thật: Nguyễn Ngọc Tuấn.

Một số tác phẩm của Nguyễn Hưng Quốc có thể xem trên http://tienve.org

Books

Văn Học Việt Nam Thời Toàn Cầu Hóa
Price: Free! Words: 97,790. Language: Vietnamese. Published: April 14, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Essay » Literature
Văn học Việt Nam thời toàn cầu hoá copyright @2012 Nguyễn Hưng Quốc published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords edition ISBN 978-1-4524-2432-3
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác
Price: Free! Words: 99,350. Language: Vietnamese. Published: April 20, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Essay » Literature
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác Lý luận - Phê bình Nguyễn Hưng Quốc ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-2078-3

Nguyễn Hưng Quốc's tag cloud