KNOWLEDGE PUBLISHING HOUSE

Biography

Tháng 9 năm 2005, Nhà xuất bản Tri thức được thành lập, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
1/ Triết lý: CHÂN THÀNH – CHUYÊN NGHIỆP – KHAI PHÓNG

2/ Tôn chỉ:

“Cung cấp những tri thức nền quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại thông qua các bản dịch tốt và đáng tin cậy, hỗ trợ và góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy của các tầng lớp xã hội Việt Nam khi hội nhập vào thế giới đương đại".

3/ Tầm nhìn:

Trở thành một Nhà xuất bản có những đầu sách có chất lượng, về nội dung và hình thức, thuộc nhiều tủ sách khác nhau, một diễn đàn và địa chỉ có uy tín của các học giả, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và độc giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, để được thừa nhận là Nhà xuất bản tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn, cổ điển lẫn hiện đại.

4/ Các sản phẩm

Các tủ sách:

Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới
Tủ sách Dẫn nhập
Tủ sách Tri thức mới
Tủ sách Tiểu sử
Tủ sách Việt Nam đương đại
Tủ sách Tri thức Phổ thông
Bộ sách Thú vui Tư duy

Where to find KNOWLEDGE PUBLISHING HOUSE online


Books

Một Trăm Năm Đông Kinh Nghĩa Thục
Price: $3.99 USD. Words: 128,350. Language: Vietnamese. Published: January 1, 2016. Categories: Nonfiction » Reference » Publishing & books
Đông Kinh nghĩa thục chỉ tồn tại trong một năm (1907-1908) và cách xa chúng ta một thế kỷ, nhưng càng tìm hiểu tư tưởng và hoạt động thực tiễn của nó từ chỗ đứng hiện tại, chúng ta càng khâm phục lòng yêu nước, sự thức thời, tầm nhìn xa trông rộng của những người tổ chức cơ sở giáo dục có tính chất cách mạng này.

KNOWLEDGE PUBLISHING HOUSE's tag cloud