huu tuong bui

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by huu tuong bui

  • Bên Thắng Cuộc: Quyền bính on Jan. 30, 2013
    (no rating)
    Không thể chờ đợi ở tác giả Huy Đức - cũng như bất cứ một người viết nào- đưa ra một sự thật chắc mẩm. Điều đáng quí ở đây là tôi thấy ở tác giả lòng trân quí sự thật,tìm hiểu và có nói lên được phần nào những sự kiện đã xẩy ra. Phải đặt mình vào hoàn cảnh tác giả, một người thanh niên, được ( bị) uốn nắn trong một hệ thống như của XHCN xưa nay, thì mới thấy được giá trị hành động viết này của anh. Hy vọng sẽ có những tác phẩm khác nữa, trong tưong lai, từ những tác giả khác, mà tôi mong là sẽ có tầm vóc tương đương. Những nỗ lực này rất cần thiết cho tiến trình trị liệu vết thương sâu của dân tộc, mà đường lối của kẻ cai trị hiện thời chỉ khiến cho vết thương này càng lúc càng sâu thêm.