Phan Van Hung

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Phan Van Hung

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 10, 2012

    Cuốn sách hay với nhiều điều chưa từng được nói công khai ở Việt Nam với góc nhìn khá khách quan. Nên đọc để hiểu hơn về quá khứ và hiện tại của Việt Nam.