Phuong Phuong

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Phuong Phuong

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Jan. 01, 2013

    Nội dung của quyển sách này chắc không có nhiều điều quá mới mẻ đối với những người quan tâm và có mong muốn tìm hiểu một thời kỳ đã qua, rất gần nhưng lại rất mù mịt của đất nước. Cảm ơn tác giả đã hệ thống hóa lại một núi thông tin đồ sộ và đầy hỗn độn để cung cấp cho người đọc một cái nhìn tương đối bao quát. Có lẽ giá trị lớn nhất của quyển sách không nằm ở bản thân những thông tin mà nó chứa đựng, mà ở chỗ nó cho phép người đọc tự nhận ra quyền tự phát xét của mình, nhận ra ham muốn tìm tòi của bản thân, những giá trị lớn lao nhưng dường như đã chìm vào sâu thẳm lãng quên trong tâm hồn của đa số người Việt. Cảm ơn tác giả đã nhắc lại một cách sâu sắc, mà lại ý nhị, rằng viết sách và viết báo, luôn cần có những nguyên tắc - những nguyên tắc mà những phần tối thiểu của nó cũng đã bị đánh rơi trong những thập kỷ gần đây trong hầu hết 'kho tàng' sách báo của VN. Cảm ơn những bạn đọc đã nhận ra giá trị của quyển sách này và quảng bá cho nó!