Piotr Karocki

Books

Propozycja modyfikacji chrześcijańskiej koncepcji antropologicznej z perspektywy neurologii oraz cybernetyki
Price: $2.49 USD. Words: 57,420. Language: Polish. Published: July 1, 2016. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Theology
Monografia zestawia koncepcje człowieka, kóre powstały w ramach różnych dyscyplin: filozofii, psychologii, cybernetyki, oraz teologii chrześcijańskiej. Dodatkowo prezentuje wybrane fakty dotyczące mistyki oraz neurologii. Po zreferowaniu koncepcji istniejących, podjęty zostaje wysiłek stworzenia jednej, wspólnej koncepcji, uwzględniającej wszystkie wcześniej przywołane dane.
Cybernetyczna definicja życia – inherentna niemożliwość?
Price: $0.99 USD. Words: 5,480. Language: Polish. Published: April 14, 2016. Categories: Nonfiction » Philosophy » Epistemology, Nonfiction » Science & Nature » Biology
W tym tekście zajmuję się definicją życia jako takiego, czym się różni żywe od nie-żywe. Czy są jakiekolwiek (mierzalne) różnice między żywym i martwym? Źródło pierwotnego druku: The Peculiarity of Man, 2015, nr 22, s. 49-62, ISSN 2083-9235..
Encyklopedyczna zmiana metafizyki społeczeństwa
Price: $0.99 USD. Words: 2,400. Language: Polish. Published: April 3, 2016. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics, Nonfiction » Social Science » Sociology
Każdy z nas "wyznaje" jakąs metafizykę - a ta metafizyka się zmienia. Staram się to wykazać przez porównanie haseł encyklopedycznych z dwu encyklopedii, które dzieli siedemdziesiąt lat - i między którymi nastąpiła fundamentalna zmiana struktury hasła. Opisując tą zmianę, sięgam do teorii Kanta, i definicji prawdy. Okazuje się, że ta zmiana uniemożliwia także stworzenie obiektywnej moralności.
Marsjański kalendarz liturgiczny
Price: $0.99 USD. Words: 4,780. Language: Polish. Published: March 5, 2016. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Rituals & Practice / Worship & Liturgy, Nonfiction » Science & Nature » Astronomy
Artykuł ten zarysowuje skalę problemów związanych z tworzeniem ewentualnego kalendarza liturgicznego dla kolonii marsjańskiej, która to kolonia (wedle dzisiejszych zapowiedzi) ma zostać utworzona w 2024 roku. Miejsce pierwotnego druku: Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2015, ISSN 0209-0872.
O koncepcji czasu przez kultury i dzieje
Price: $0.99 USD. Words: 2,680. Language: Polish. Published: February 23, 2016. Categories: Nonfiction » Psychology » General
Tekst prezentuje jak pojęcie "czas" było (i jest) pojmowane przez różne kultury; w różnych aspektach: tak w filozofii, kosmologii, fizyce, prawie i lingwistyce. Wskazuję również jak jedna dziedzina wpływa na drugą, np. jak zmiana kosmologicznego pojmowania czasu z ujęcia greckiego na judaistyczny pozwoliła się narodzić Oświeceniowej idei "postępu".
Ludzki wymiar percepcji świata – zmysł wzroku
Price: $0.99 USD. Words: 6,230. Language: Polish. Published: February 1, 2016. Categories: Nonfiction » Philosophy » Epistemology
Tekst w założeniu interdyscyplinarny - połączenie dziedzin przyrodniczych (jak neurologia), humanistycznych (jak psychologia), abstrakcyjnych (jak informatyka) a także metanauki (za jaką można uznać epistemologię). Źródło pierwotnego druku: The Peculiarity of Man, 2013, s. 353-374, ISSN 2083-9235.
Dzisiejsze reguły życia świata w świetle opisanych przez Epifaniusza herezji nikolaitów i borborytów
Price: $0.99 USD. Words: 3,340. Language: Polish. Published: January 27, 2016. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / General
Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia dzieła z IV wieku, Panarionu autorstwa Epifaniusza, jako dzieła wciąż aktualnego, mówiącego o czasach nam współczesnych. Źródło pierwotnego druku: Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 2015
Tytuły Chrystusa, apostołów i biskupów
Price: Free! Words: 1,370. Language: Polish. Published: January 23, 2016. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christianity
Kilka uwag na temat tytułów, którymi obdarzamy Chrystusa, apostołów i biskupów i o czym to świadczy.
Niewolnictwo a List do Filemona
Price: Free! Words: 1,450. Language: Polish. Published: January 17, 2016. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology
Krótki tekst popularyzatorski, pokazujący kontekst niewolnictwa w świecie przełomu er. Pretekstem do napisania tego tekstu jest List do Filemona z Nowego Testamentu.
Starożytni nie mieli zegarków
Price: Free! Words: 1,400. Language: Polish. Published: January 10, 2016. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time
Tekst ten przybliża fragment metrologii zwany chronometrią, czyli o mierzeniu czasu. Nie zawiera jednak nic o kalendarzu, tylko o zegarze – a i to w postaci bardzo ograniczonej.
Mądrość w księgach mądrościowych a mądrość dzisiaj
Price: Free! Words: 670. Language: Polish. Published: January 2, 2016. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology
Bardzo krótki tekst popularyzatorski, którego zadaniem jest podkreślenie różnicy między pojmowaniem znaczenia słowa "mądrość" na starożytnym Wschodzie i pojmowaniem tego samego słowa dzisiaj.
Mądrzy starożytni
Price: Free! Words: 1,410. Language: Polish. Published: December 26, 2015. Categories: Nonfiction » History » Ancient, Nonfiction » Science & Nature » Astronomy
Tekst popularyzatorski; przywołanie paru faktów, ukazujących starożytnych nie tylko jako mądrych ludzi, ale także, jak się wydaje, jako ludzi bardziej otwartych na „odbiegające od zdrowego rozsądku” koncepcje świata niż ludzie dzisiejsi.
Imiona Hioba
Price: Free! Words: 990. Language: Polish. Published: December 20, 2015. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Biblical Studies / Old Testament
Krótki tekst popularyzatorski, traktujący o imionach postaci w Księdze Hioba.
Ciemno- czy jasno-wiecze?
Price: Free! Words: 1,530. Language: Polish. Published: December 11, 2015. Categories: Nonfiction » History » Middle ages
Krótki tekst popularyzatorski, którego zadaniem jest podkopanie przekonania o ciemności Ciemnych Wieków.
Skąd się wziął wizerunek w chrześcijaństwie?
Price: Free! Words: 2,110. Language: Polish. Published: December 3, 2015. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / General
Krótki tekst popularyzatorski, pokazujący drogę od zakazu tworzenia jakichkolwiek wizerunków z dekalogu do dzisiejszego chrześcijaństwa, pełnego obrazów. Zawiera odniesienia do kultury greckiej, pokazuje również zmiany znaczeń (chrystianizowanie) niektórych symboli.