Phùng Nguyễn

Biography

Tên thật Nguyễn Đức Phùng
Đi lính từ năm 1968
Đến Hoa Kỳ năm 1984

Bắt đầu viết từ năm 1994, đã cộng tác với các tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, VHNT Liên Mạng, talawas.org, tienve.org, damau.org…

Chủ bút tạp chí Hợp Lưu (năm 2002)
Đồng chủ trương tạp chí mạng Da Màu (2006)
Chủ trương thư viện online Trên Kệ Sách (2008)
Chủ trương Trung tâm ấn hành eBook Kệ Sách (2011)

Tác phẩm đã xuất bản:

Tháp Ký Ức, tập truyện ngắn, nxb Văn 1998
Đêm Oakland và Những Truyện Khác, tập truyện ngắn, nxb Văn, 2001

Books

Đêm Oakland và Những Truyện Khác
Price: Free! Words: 53,120. Language: Vietnamese. Published: January 27, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author, Fiction » Adventure » War & military adventure
Đêm Oakland và Những Truyện Khác tập truyện ngắn Phùng Nguyễn Ấn bản 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành *** Oakland Night and Other Stories A collection of short stories by Phung Nguyen published by Kệ Sách Smashwords edition - 2011 ISBN: 978-1-4524-5818-2

Phùng Nguyễn's tag cloud