Sang Dang

Books

This member has not published any books.

Sang Dang's favorite authors on Smashwords

Huy Đức
Latest book: Bên Thắng Cuộc: Quyền bính. Published January 12, 2013. (4.83 from 12 reviews)

Smashwords book reviews by Sang Dang

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 11, 2012

    Một quyển sách rất hay, có nhiều thứ mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi không hề được dạy. Đôi khi may mắn, có một hai người thầy đã kể những mẩu chuyện nhỏ cho chúng tôi nghe, nhưng đó chỉ là những mẩu chuyện chắp vá, và phải lén lút đóng cửa lớp lại. Hãy đọc chậm, đừng nhảy đổng lên và chối bỏ nó chỉ vì nó khác biệt với những gì chúng ta đã được dạy.