D.S. Foliche

Biography

D.S. Foliche is an enthusiastic Photographer/Writer living in Botswana who loves to write about characters with complicated psyches, aliens and the supernatural.

Where to find D.S. Foliche online


Series

Sebolai Sebolai
Sebolai ke motsaadinôpolô wa lephata la DIS, mme gape mo sephiring sa gagwe, o dirisa bokgôni le kitsô tsa gagwê tsa go tsaa ditlhôlwa go lwantsha borukutlhi ka bogagagwê e se ka fa molaong. Se ga se letlêlesege. Ba lephata la DIS ba mo motlhaleng wa gagwê gore ba mo tshware a tle a di gamê a sa di tlhapela.

Sebolai Sebolai

Price: Free!
Batswana Le Bodimo
Batswana ba setse ba lapisitswe ke digôgelathoko tsa Badimo le madimo a tsone tse di sa bolong go ba kgerisa.Go tswa kgakala Batswana ba tlhasêlwa ba ituletse hêla ba sa rumola opê.Ba bolawa ba bo ba gapêlwa batho, dikgomo le leruô ke diingaodi tse go tswa kwa Motseng wa Badimo. Batswana ba setse ba tlhorontshêgile go lekane. Kgosi Kgolo ya bone, Kgosi Taolo, o ntshitse letsholô la banna go lata ledimo lengwe la digôgêlathoko tse, le le nnang gaufi le naga ya gagwe ya Bophuthatswana, go ya go le lwantsha ba tle ba le bolaê ha go ka kgônagala, ba simololê go ikêmêla kgatlhanông le Bodimo ba le madimo a bônê.

Books

Sebolai Sebolai
Series: Sebolai Sebolai. Price: Free! Words: 3,600. Language: Tswana. Published: March 13, 2016. Categories: Fiction » Fantasy » Dark, Fiction » Fantasy » Contemporary
Sebolai ke motsaadinôpolô wa lephata la DIS, mme gape mo sephiring sa gagwe, o dirisa bokgôni le kitsô tsa gagwê tsa go tsaa ditlhôlwa go lwantsha borukutlhi ka bogagagwê e se ka fa molaong. Se ga se letlêlesege. Ba lephata la DIS ba mo motlhaleng wa gagwê gore ba mo tshware a tle a di gamê a sa di tlhapela.
Batswana Le Bodimo: Tlhabano Kwa Poaneng Ya Motlhabaneng
Series: Batswana Le Bodimo. Price: Free! Words: 8,620. Language: Tswana. Published: February 19, 2016. Categories: Fiction » Science fiction » General, Fiction » Science fiction » Hard sci-fi
Batswana ba setse ba lapisitswe ke digôgelathoko tsa Badimo le madimo a tsone tse di sa bolong go ba kgerisa.Go tswa kgakala Batswana ba tlhasêlwa ba ituletse hêla ba sa rumola opê.Ba bolawa ba bo ba gapêlwa batho, dikgomo le leruô ke diingaodi tse go tswa kwa Motseng wa Badimo. Batswana ba setse ba tlhorontshêgile go lekane.

D.S. Foliche's tag cloud


Smashwords book reviews by D.S. Foliche