Stefаna A´Dora

Biography

Стефана А’Дора е псевдоним на българската преводачка, поетеса и писателка Стефка Мухова, издала две стихосбирки под името Стефи Коен.
Същата е завършила английска филология в СУ „Климент Охридски” със степен магистър и живее и работи в София, България.
Превела е над 500 телевизионни филма за БНТ, bTV и други телевизии.
Работила е повече от десет години в проекти на Американската агенция за международно развитие (USAID) в България по изграждането на управление Банков надзор на БНБ, създаването на Камарата на частните съдебни изпълнители и реформата в съдебната система на страната.
Живяла е в Англия, Канада, Испания и Люксембург.

Stefana A’Dora is a pseudonym of the Bulgarian translator, poetess and writer Stefka Muhova, who has also published two books of poetry under the name of Steffie Cohen.
The author is a Master in English Language and Literature, SU “Kliment Ohridski”, and she lives and works in Sofia, Bulgaria.
She has translated more than 500 movies for the Bulgarian National Television, bTV and other TVs.
She worked on USAID projects in Bulgaria for more than ten years: in the creation of the Bank Supervision Department of the Bulgarian National Bank, the establishment of the Chamber of the Private Enforcement Agents, and in the reform of the judicial system of the country.
She has lived in England, Canada, Spain and Luxemburg.

Where to find Stefаna A´Dora online

Facebook: Facebook profile

Books

Обърнатото Дърво / The Inverted Tree
Price: $5.99 USD. Words: 61,860. Language: Bulgarian. Published: January 1, 2018. Categories: Fiction » Inspirational
Обърнатото дърво е разказ за любовта и търсенето на Аза, както и оригинално описание на проблемите, вълнуващи съвременния човек. Романът следва няколко сюжетни линии: предопределената от съдбата любов на мъж и жена, нестандартно описание на прехода, връщане към древните траки, неочаквана смърт с крими елемент, изневери и необичайно приятелство, продължаващи и в следващия роман на авторката.

Stefаna A´Dora's tag cloud