Statistični urad Republike Slovenije

Publisher info

The Statistical Office of the Republic of Slovenia is the main producer of national statistics and the cohesive force in this field. In addition to linking and harmonising the statistical system, its most important tasks are international co-operation, determination of methodological and classification standards, anticipation of users' needs, collection, processing and dissemination of data and taking care of their confidentiality.

Where to find Statistični urad Republike Slovenije online


Where to buy in print


Publisher ofA Teaspoon of Data on Food
By
Price: Free! Words: 6,340. Language: Commonwealth English. Published: February 2, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Food is becoming an increasingly important strategic resource since it affects both human health and environmental protection. The publication, which reflects at least in part the lifestyle and behaviour of each of us, was prepared with the purpose to add to the general knowledge about food a teaspoon of topical data. We kindly invite you to take some time and read the publication.
70 Years of the Statistical Office of the Republic of Slovenia
By
Price: Free! Words: 12,000. Language: Commonwealth English. Published: January 15, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Biography » Historical biography
In 2014, the Statistical Office of the Republic of Slovenia (SURS) celebrated the 70th anniversary of its establishment. In these decades it evolved into an impartial and trustworthy institution with implemented quality standards. To mark this jubilee, a special publication was issued. We invite you to read or maybe just browse the new chapter on our office.
Stat’o’book – statistical overview of Slovenia 2014
By
Price: Free! Words: 9,190. Language: Commonwealth English. Published: January 12, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Stat’o’book is a new SURS publication replacing two former publications, the Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia and Slovenia in Figures. It contains data that are in our opinion interesting, topical and important. They are presented in a modern way – with infographics and other graphical presentations – and supplemented with short commentaries.
Green Growth Indicators for Slovenia
By
Price: Free! Words: 7,440. Language: Commonwealth English. Published: October 23, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » General reference » Yearbooks & annuals
Green growth indicators bring together environment and economy; they show to what degree sustainability of natural resources on which our well-being relies is provided together with economic growth. The publication, which is the first attempt to present these indicators for Slovenia, brings 19 green growth indicators showing to what degree the green growth strategy is being enforced in Slovenia.
Slovene Regions in Figures 2014
By
Price: Free! Words: 7,620. Language: Commonwealth English. Published: July 17, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Are you interested in what numbers tell about people's life, about their environment and their habits in different parts of Slovenia? Are you interested in which part of Slovenia people live longer, where women at first birth are the youngest or where the highest percentage of premature mortality was recorded? You can find all these answers and more in the publication Slovene Regions in Figures.
This is Slovenia – our first decade in the EU
By
Price: Free! Words: 12,970. Language: Commonwealth English. Published: July 7, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Is life in Slovenia better or worse after accession to the EU? The publication tries to answer this question with the help of statistical data and indicators. The life of people in Slovenia, the state of the environment in Slovenia and the economic condition in Slovenia in 2004 are compared to ten years later, i.e. with latest data available during the preparation of the publication.
We, the Citizens of the EU
By
Price: Free! Words: 9,750. Language: Commonwealth English. Published: May 30, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
The European Year of Citizens 2013 coincides with the 20th anniversary of the introduction of EU citizenship. Statisticians in Slovenia linked some statistical data to the rights people have as EU citizens in Europe without borders and compared the average resident of Slovenia to the average resident of the EU-27.
Agriculture in Slovenia and in the rest of the EU
By
Price: Free! Words: 10,250. Language: Commonwealth English. Published: May 8, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
The publication presents data on agricultural holdings in the EU-27, i.e. data on the structure of agricultural holdings, land, crop production, livestock, work on agricultural holdings, organic farming, production methods, agricultural tractors, and environmental aspects of agriculture. The brochure also contains data from economic accounts for agriculture.
Water – From the Source to the Outflow
By
Price: Free! Words: 4,970. Language: Commonwealth English. Published: March 31, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Water resources are among the most important strategic resources. With increased environmental pressures the pressures on water resources are also increasing. The publication brings information on water resources in Slovenia and the way they are managed.
Older People in the Labour Market
By
Price: Free! Words: 5,590. Language: Commonwealth English. Published: March 18, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
In view of demographic forecasts, analysing data on older people is becoming increasingly important. The publication presents demographic forecasts, the current situation of older people in the labour market, their health problems and conditions in which they live.
People, Families, Dwellings
By
Price: Free! Words: 15,470. Language: English. Published: July 10, 2013 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
The publication presents some interesting data on the people in Slovenia, their households, families and dwellings from the first register-based population census conducted as of 1 January 2011. The data were compiled by linking existing administrative and statistical sources without collecting the data in the field.

Books

Nekaj ščepcev podatkov o hrani
By
Price: Free! Words: 6,340. Language: Slovenian. Published: January 8, 2015. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Hrana postaja čedalje pomembnejša strateška dobrina, saj je z njo povezano tako zdravje ljudi kot tudi varovanje okolja. Publikacijo, katere vsebina odraža vsaj deloma življenjski slog in vedenjske vzorce slehernega od nas, smo pripravili z namenom splošnemu vedenju o hrani dodati nekaj »ščepcev« aktualnih podatkov. Vljudno vas vabimo, da si vzamete čas in jo pregledate.
Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
By
Price: Free! Words: 9,570. Language: Slovenian. Published: December 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Statøpis je nova publikacija SURS-a, ki nadomešča dozdajšnji Statistični letopis Slovenije in Slovenijo v številkah. V njem so podatki, za katere menimo, da so zanimivi, aktualni in pomembni. Predstavili smo jih na sodoben način – z infografikami in drugimi grafičnimi prikazi – ter dopolnili s kratkimi besedilnimi poudarki.
70 let Statističnega urada Republike Slovenije
By
Price: Free! Words: 10,290. Language: Slovenian. Published: October 20, 2014. Category: Nonfiction » General reference » Yearbooks & annuals
V letu 2014 mineva 70 let od ustanovitve Statističnega urada RS. Ta se je v tem času razvil v nepristransko in zaupanja vredno sodobno ustanovo z uveljavljenimi standardi kakovosti. Ob tem jubileju smo izdali publikacijo. Vabimo vas, da si jo ogledate in spoznate dosežke in mejnike v delovanju Statističnega urada v zadnjem desetletju.
Kazalniki zelene rasti
By
Price: Free! Words: 6,590. Language: Commonwealth English. Published: July 31, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Kazalniki zelene rasti povezujejo okolje z ekonomijo; prikazujejo, v kolikšni meri se ob spodbujanju gospodarske rasti zagotavlja tudi trajnost naravnih dobrin, od katerih je odvisna naša blaginja. V publikaciji, ki je prvi poskus prikaza tovrstnih kazalnikov, je predstavljenih 19 kazalnikov zelene rasti, ki prikazujejo, v kolikšni meri se strategija zelene rasti uveljavlja v Sloveniji.
Slovenske regije v številkah 2014
By
Price: Free! Words: 7,150. Language: Commonwealth English. Published: July 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Vas zanima, kaj vse lahko povedo številke o življenju ljudi, o njihovem okolju in navadah v različnih delih Slovenije? Vas zanima, v katerem delu Slovenije so ljudje živeli najdlje v posameznem letu, kje so bile ženske ob rojstvu prvega otroka najmlajše, kje je bil delež t. i. prezgodnjih smrti največji? Vse to in še marsikaj lahko izveste, če »preklikate« publikacijo Slovenske regije v številkah.
Mi, državljani EU
By
Price: Free! Words: 9,670. Language: Slovenian. Published: May 30, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Ob Evropskem letu državljanov 2013, ki se je ujemalo z 20. obletnico državljanstva Evropske unije, smo statistične podatke povezali z nekaterimi pravicami, ki jih imamo kot evropski državljani v Evropi brez meja, ter sestavili »zgodbo«, v kateri smo povprečnega prebivalca Slovenije primerjali s povprečnim prebivalcem EU-27.
To je Slovenija – naše prvo desetletje v EU
By
Price: Free! Words: 12,600. Language: Slovenian. Published: May 9, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Živimo po vstopu v EU boljše ali slabše? Na to vprašanje želimo odgovoriti v tej publikaciji s pomočjo statističnih podatkov in kazalnikov. Položaj prebivalcev Slovenije, stanje okolja v Sloveniji, ekonomsko kondicijo Slovenije v letu 2004 primerjamo s stanjem v zdajšnjem obdobju, po desetih letih (z zadnjimi podatki, ki so nam bili ob nastajanju publikacije že na voljo).
Voda - od izvira do izpusta
By
Price: Free! Words: 5,010. Language: Slovenian. Published: March 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Vodni viri so eden najpomembnejših strateških virov. Ob povečanih pritiskih na okolje se povečujejo tudi pritiski na vodne vire. V publikaciji so zajete informacije o vodnih virih v Sloveniji in o našem ravnanju z njimi.
Starejši na trgu dela
By
Price: Free! Words: 5,600. Language: Slovenian. Published: January 21, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Glede na demografske napovedi postaja analiziranje podatkov o starejših vedno bolj aktualno. V publikaciji so predstavljene demografske napovedi, trenutno stanje starejših na trgu dela, njihove zdravstvene težave, ter življenjske razmere v katerih živijo.
O Kmetijstvu doma in drugje po EU
By
Price: Free! Words: 10,460. Language: Slovenian. Published: January 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
V publikaciji boste o kmetijskih gospodarstvih v EU-27 našli podatke o strukturi kmetijskih gospodarstev, o zemljiščih, o rastlinski pridelavi, o živinoreji, o delovno aktivnih osebah in delu na kmetijskih gospodarstvih, o ekološkem kmetovanju, o proizvodnih metodah, o opremljenosti s traktorji, ter o okoljskih vidikih kmetijstva. Brošura vsebuje tudi podatke iz ekonomskih računov za kmetijstvo.
Ljudje, družine, stanovanja
By
Price: Free! Words: 15,010. Language: Slovenian. Published: June 10, 2013. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
V publikaciji predstavljamo nekatere zanimive podatke o prebivalcih Slovenije, njihovih gospodinjstvih, družinah ter stanovanja iz prvega registrskega popisa, izvedenega po stanju 1. 1. 2011. Podatke smo pridobili s povezovanjem številnih podatkov iz obstoječih administrativnih in statističnih virov, brez dodatnega zbiranja podatkov na terenu.

Statistični urad Republike Slovenije’s tag cloud

70 let    70 years    agricultural census    agricultural holding    agricultural products    celebration    citizens    citizenship    clanstvo eu    consumption    crop production    data on the country    delovno aktivni    demografske razmere    demographic situation    druzine    drzavljani    drzavljanstvo    dwellings    economic availability of food    environment    eu    eu membership    evropsko leto drzavljanov 2013    families    first decade    food    food waste    gospodinjstva    green growth    green growth strategy    highquality statistics    household expenditure    households    hrana    independence    indicators    infografike    infographics    investicije in tekoci izdatki za upravljanje odpadnih voda    investment in and current expenditure for waste water management    izdatki gospodinjstev    izvor potrosene hrane    kakovostni statistini podatki    kazalniki    kmetijska gospodarstva    kmetijski proizvodi    kupljena hrana    kupna moc    labour market    life in the eu    livestock    naravni viri in ekonomija    natural resources and the economy    nepristranskost    odpadna hrana    odpadne vode    okolje    older people    online shopping    origin of food consumed    pension system    persons in employment    podatki o drzavi    pokojninska ureditev    popis kmetijstva    popis prebivalstva    population    population census    poraba vode    potrosnja    pravice    prebivalci    productivity    produktivnost    prvo desetletje    publications    publikacije    rastlinska pridelava    regional data and indicators    regionalni podatki in kazalniki    retired persons    rights    samooskrba    selfsufficiency    slovenia    slovenija    sodobna ustanova    spletno nakupovanje    stanovanja    starejse prebivalstvo    statistical confidentiality    statistical data    statistical office of the republic of slovenia    statistical regions    statisticne regije    statisticni podatki    statisticni urad republike slovenije    statistics    statistika    statistika voda    strategija zelene rasti    strokovnost    surs    the european year of citizens 2013    trg dela    trustworthy institution    upokojenci    value of an hour worked    voda    vodni viri    waste water    water    water consumption    water resources    water statistics    zelena rast    zivinoreja    zivljenje v eu