manouchehr Dehnad Tabatabai

Biography

این کتاب توسط دکتر منوچهر دهناد طباطبایی . مدرس سابق دانشگاه های ایران.به رشته تحریر در آمده است.دارای دکترای گسترش سازمانی (مدیریت دولتی). از دانشگاه امریکا. مهندسی و فوق مهندسی از دانشگاه ساوت همتون انگلستان است.در حال حاضر ساکن کشور هلند .

Where to find manouchehr Dehnad Tabatabai online

Books

Eight Mindful Steps to Happiness
Price: $2.99 USD. Words: 117,050. Language: English. Published: October 4, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
گتاب هشت گام به سوی شادی، کتابی گیرا، شیوا و پر محتوی است و راه دستیابی به شادی را به مردم می آموزد. با خواندن این کتاب در می یابید که نویسنده با چه ظرافت ویژه ای، اندیشه و راهنمایی های بودا را برای دستیابی به شادی، به رشته تحریر درآورده است.در این کتاب، بودا، ویژگی های بد، زشت و ناپسند را برشمرده و با پند و اندرز افراد را به راه درست در زندگی راهنمایی می کند.
in the Search of happiness and tranquillity. در جست و جوی خوشحالی و آرامش
Price: $3.99 USD. Words: 43,940. Language: Persian. Published: April 13, 2012. Categories: Nonfiction » Philosophy » Ethics & moral philosophy, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
این کتاب مناسب افرادی است که از دردو رنج جهان رنگارنگ و شرو شورش به ستوه آمده و راهی می جویند که بتوانند از ناراحتی های خود کاسته و به خوشحالی و آرامش. بدون نگرانی و تشویش دستیابند.این کتاب.سبب ناخشنودی افرادرا بررسی ومشخص می کندو راه گریز و رستگاری را نشان می دهد.پیشنهاد می کند برای دستیابی به خوشحالی وآرامش.از انجام کارهای زشت و بد دوری کنیم.ستم روا نداریم.حق خوری نکنیم واز کشتن بپرهیزیم.

manouchehr Dehnad Tabatabai's tag cloud